Zhoda v diplomovej práci: Ako postupovať a predísť problémom?


Dopísali ste diplomovku a zistili ste, že má vysokú zhodu? Nezúfajte! Tento článok vám poskytne praktické rady, ako si s tým poradiť. A pre tých, čo diplomovka ešte čaká, máme rady, ako sa tomu problému vyhnúť. 

Problém zhody v diplomovej práci

Vysokej zhode v záverečnej práce čelí nejeden magisterský študent. Častokrát sa to stane nevedome (nedostatočnou originalitou, neúmyselným plagiátorstvom alebo nesprávnym citovaním zdrojov). Dôležité je vedieť, ako tomuto problému predchádzať a ako postupovať, ak už k nemu došlo.

Ako predísť zhode?

  • Dôkladný výber zdrojov: Vyberajte zdroje starostlivo a uistite sa, že sú relevantné pre vašu tému.
  • Správne citovanie: Dodržiavajte pravidlá citovania a parafrázovania, aby ste predišli obvineniam z plagiátorstva.
  • Kontrola originality záverečných prác (percentá): Pravidelne kontrolujte svoju prácu pomocou softvéru na detekciu plagiátu (plag.sk, cms.crzp.sk), aby ste si boli istý, že vaša práca spĺňa požadované normy originality.

Povolená zhoda v diplomovej práci

Na Slovensku neexistuje jednotné pravidlo, ktoré by stanovovalo, aké percento zhody v diplomovej práci je povolené. Každá vysoká škola má svoje vlastné smernice, ktoré sa môžu líšiť podľa odboru, témy práce a ďalších faktorov.

Vo všeobecnosti sa za prijateľné považuje percento zhody do 30 %. Pri vyšších percentách prácu individuálne posudzuje školiteľ, oponent a štátnicová komisia.  

Hlavným kritériom pre posúdenie, či ide o plagiátorstvo, je, či študent zhodný text riadne odzdrojoval.  

TIP: Zhoda v diplomovej práci: Ako sa jej vyhnúť

Problém s vysokou zhodou majú často záverečné práce z oblasti práva. Študenti v nich často citujú množstvo zákonov, ktoré v konečnom dôsledku môžu za vysoké percento zhody. Na toto sa však pri posudzovaní práce prihliada, takže vysoká zhoda automaticky neznamená neúspech.

Postup pri vysokej zhode 

V prvom rade treba zistiť, v ktorej časti a prečo k zhode došlo. Je to kvôli 

doslovným citátom, parafrázovanému textu, alebo špecifickým odborným termínom? To zistíte vďaka vyššie zmieneným softvérom na kontrolu originality záverečnej práce. 

Samozrejme, nezabudnite sa poradiť s vaším školiteľom. Následne by ste mali prepracovať časti s príliš vysokou zhodou. Snažte sa priniesť do práce vlastné myšlienky a analýzy. 

Kedy je práca plagiát?

Ak je veľká časť práce skopírovaná z iných zdrojov bez správneho citovania, môže byť považovaná za plagiát. Viac na túto tému sa dozviete v článku: Plagiát alebo kompilát?  

Vyrovnanie sa s veľkou zhodou v diplomovej práci je stresujúce, ale s týmito radami a správnym prístupom môžete problém jednoducho vyriešiť. Nezabudnite na priebežné kontrolovanie zhody v spomínaných softvéroch, dajte si pozor na správne citovanie a parafrázovanie a myslite na to, že v práci musí byť vidieť aj váš prínos. 

 

No a pokiaľ potrebujete pomôcť s prípravou podkladov, môžete sa obrátiť na náš tím.