Podľa čoho si vybrať správneho školiteľa?

Výber školiteľa k písaniu vaše bakalárskej či diplomovej práce určite nepodceňujte, pretože aj vďaka nemu, budete alebo nebudete úspešní. Prinášame vám zopár tipov, ako vybrať toho správneho. 

Nečakajte do poslednej chvíle

Mnohí študenti si vyberajú školiteľa s dostatočným predstihom, často už v prvom ročníku štúdia na vysokej škole. Možno už máte niektorého v hľadáčiku, ale z nejakého dôvodu ste sa rozhodli počkať. Tento prístup neodporúčame, pretože mnohým obľúbeným doktorom, doktorandom a profesorom sa zvyknú ihneď vyčerpať voľné kapacity. Radšej neriskujte a oslovte vášho obľúbeného vyučujúceho čím skôr

Vyberte si toho, ktorý bude mať na vás dosť času

Častým problémom, na ktorý sa študenti sťažujú je, že školiteľ nemá dostatok času na to, aby im venoval dostatok pozornosti, času a energie. To je však nevyhnutné najmä vtedy, ak ste si vybrali náročnú tému a spoliehali ste sa na jeho pomoc. Je pochopiteľné, že pokiaľ vyučujúci robí školiteľa nemalému počtu študentov, nebude pre vás jeho podpora uspokojujúca. 

Najlepšie bude, ak sa poradíte so spolužiakmi z vyšších ročníkov. Namieste je tiež zistiť, približne koľko študentov viedol po minulé roky. Tak sa budete vedieť lepšie oveľa lepšie orientovať. 

Dajte prednosť skúsenejším

Študenti si veľakrát myslia, že s mladým školiteľom to budú mať o niečo jednoduchšie, pretože vekovo sú na tom podobne a celkovo majú k sebe bližšie. Realita je trochu iná a v praxi sa stáva, že práve tí starší, ktorí majú čo-to za sebou, sú oveľa benevolentnejší, nemajú tak vysoké nároky čo sa týka napríklad výskumných metód

Niekomu sa ľahšie píše diplomová práca s kvalitatívnym výskumom (prípadová štúdia, interview, pozorovanie) a niekomu naopak vyhovuje kvantitatívny výskum (dotazník). Vo všeobecnosti chcú čerství školitelia na začiatku svojej kariéry robiť veci čo najlepšie a najzodpovednejšie a naopak starším ide o to, ako uľahčiť prácu vám aj im. Samozrejme, že každý má iný prístup, nie je dobré prácu odfláknuť, ale ani sa z nej zblázniť. 

Všímajte si ich prístup k vyučovaniu

Počas štúdia si všímajte, ako jednotliví vyučujúci pristupujú k prednáškam, výučbe či k praktickým úlohám. Skvelý školiteľ sa o svojich študentov zaujíma, je ľudský a nezameriava sa na kvantitu, ale kvalitu. Jeho cieľom je, aby ste porozumeli súvislostiam, zákonitostiam, nie aby ste všetky informácie nasilu memorovali a potom na všetko aj tak zabudli. 

Uistite sa ich výsledkami a charakterom

Koľko prác váš vytipovaný školiteľ viedol? Ukončil štúdium včas? Boli absolventi s jeho spoluprácou spokojní, mal záujem o priebeh výskumu a ochotne riešil nejasnosti? Dôležité sú tiež osobnostné predpoklady, ako napríklad:

  • otvorenosť
  • podpora
  • spoľahlivosť
  • dôveryhodnosť
  • schopnosť podať konštruktívnu kritiku
  • priateľskosť

Váš školiteľ by nemal byť len dostatočne vzdelaný, musí vám vyhovovať aj po osobnostnej stránke. Je to človek, ktorý vás drží nad vodou v stresujúcich chvíľach. nezabudnite, že za spoluprácu mu v práci venujete poďakovanie (diplomová práca, bakalárska práca). 

Ak vás písanie záverečnej práce ešte len čaká a zatiaľ nemáte školiteľa, začnite s hľadaním čo najskôr. Držíme palce, aby sa vám podarilo nájsť toho pravého!