Plagiát alebo kompilát? Ako sa im vyhnúť?

Pri písaní záverečnej práce by ste mali myslieť na to, že vás čaká kontrola originality. Bakalárska práca či iné druhy záverečných prác musia prejsť touto povinnou jazdou, aby sa zistilo, koľko percent zhody sa v nich nachádza. Ak je percento zhody príliš vysoké, môžete za prácu získať oveľa nižšie hodnotenie, alebo môže byť rovno odmietnutá. Ako sa tomu vyvarovať?

Čo je to plagiát?

V posledných rokoch sa plagiátorstvo čoraz viac spomína, prispeli tomu totiž medializované kauzy politikov, ktorých záverečné práce vyvolali isté pochybnosti. O plagiáte môžeme hovoriť vtedy, ak autor vydáva určitý dokument za vlastný. Často sa to deje nevedome, no ako už vieme, nevedomosť a neznalosť zákona sa neospravedlňuje. Konkrétne ide o zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Ak z nejakej publikácie preberiete určitú myšlienku, mali by ste správne uviesť zdroj, inak si môžete zarobiť na problémy. 

Presnejšie povedané, plagiátorstvo je nepovolené preberanie cudzích zverejnených i nezverejnených myšlienok, fotografií, výskumov, zistení a grafov. Predstavte si, že namaľujete obraz, niekto vám ho ukradne a ešte na tom zarobí. 

Možno sa teraz pýtate, či máte každú jednu vetu v bakalárskej práci odzdrojovať, keďže drvivú väčšinu informácií preberáte z iných zdrojov. Odpoveď je áno, ale v prípade, že do práce zahrniete všeobecne známe a verejne dostupné informácie, ako sú historické či rôzne iné fakty a aktuálne informácie, nemusíte uvádzať zdroj v zozname použitej literatúry. Ak je obloha modrá, nemusíte hľadať, kto na to prišiel. Jednoducho to je fakt. 

Čo je to kompilát?

Kompilát taktiež preberá informácie z iných zdrojov, ale autor v ňom vždy uvádza použité zdroje a obsah nevydáva za vlastný. Treba však povedať, že komisia z kompilátov nebýva väčšinou nadšená. Bakalárska práca vytvorená len zo zozbieraných informácií z xy publikácií a zdrojov bez vlastného originálneho prínosu nestojí za nič. Ak chcete uspieť, dajte si na tom záležať a prispejte do práce aj svojou troškou. Kopírovať vie predsa každý. 

Bakalárska práca – zhoda nezhoda

Ako sme už spomenuli, zhoda sa v percentách zisťuje na kontrole originality. Tá odhalí, ktoré pasáže sú identické s inými prácami. Nuž, s modernými technológiami nie je podvádzanie jednoduché ako v minulosti. Veľké percento zhody môžete mať aj vtedy, keď ste poctiví. 

Medzi príčiny patria tabuľky s určitým textovým obsahom, ktorý použije viacero študentov a tiež veľké množstvo citácií.Ak chcete znížiť percento zhody, odporúčame viac parafrázovať a pozmeniť vety tak, aby neboli identické. Pomôcť vám môžu aj citácie z cudzojazyčnej literatúry. 

Potrebujete pomôcť s podkladmi pre vašu záverečnú prácu? Náš tím profesionálov vám je k dispozícii, tak sa nám neváhajte ozvať.