Vypracovanie podkladov diplomovej práce

Diplomovky sú odborné záverečné práce, ktoré sú podmienkou ukončenia druhého stupňa vysokej školy. Majú odbornejší charakter a vyššie nároky sa vzťahujú aj na vedecko-odborné závery vyplývajúce z danej práce. Štandardný rozsah je 50 – 70 strán. Rozdelené bývajú na teoretickú a empirickú časť a v určitých prípadoch nadväzujú na predchádzajúce bakalárske práce študenta.

Vďaka odbornému zázemiu autorov, ktorí s nami spolupracujú, vám dokážeme zabezpečiť podklady pre vašu diplomovú prácu prakticky z akéhokoľvek vedecko-akademického odvetvia. Samozrejmosťou je vysoká štylistická a jazyková úroveň dodaných podkladov, výsledný produkt bude spĺňať všetky náležitosti záverečnej práce podľa príslušných akademických smerníc. Zakladáme si na dodržaní dohodnutých požiadaviek a termínov.

U nás máte garanciu anonymity. Vašu prácu vyhotovíme na základe zmluvy o diele a prípadné dodatočné poznámky a pripomienky zapracujeme bezplatne.

V prípade záujmu pre vás zabezpečíme aj prípravu na obhajobu záverečnej práce. Pri objednávke vypracovania podkladov si na túto službu môžete uplatniť zľavu. Spoločne si prejdeme podklady, teoretická východiská, ukážeme si odborné piliere práce a pripravíme vás na otázky, ktoré by sa na vašej obhajobe mohli objaviť.

Ziskajte diplom s našimi podkladmi k zaverecnej praci

Máte záujem o vypracovanie podkladov diplomovej práce?
Vyplňte nezáväznú objednávku.

Ako postupovať

Uveďte služby ktoré od nás požadujete, typ textu, rozsah strán, názov témy, svoje požiadavky (osnova práce) a termín dodania.

Uveďte názov školy a odbor, ktorý študujete.

Objednávku Vám potvrdíme na Vašu e-mailovú adresu.

Dohodneme sa na cene, podľa Vašich požiadaviek.

Do 48 hodín Vám pošleme návrh zmluvy, ktorý nám oskenový a podpísaný pošlete späť.

O postupnom spracovaní Vašej objednávky Vás budeme informovať. Nevyhnutná je aj priebežná konzultácia s Vami, preto Vás prosíme aby ste boli neustále k dispozícii na telefóne, alebo na e-mailovej adrese.

Na cene sa dohodneme ešte pred uzavretím zmluvy.