Zhoda v diplomovej práci. Ako sa jej vyhnúť

V minulosti sa diplomovky dali napísať aj z pár kníh. Napríklad naši vrcholní politici sú toho dôkazom. Moderná generácia to má podstatne ťažšie. Každá práca totiž prechádza CRZP systémom originality, kde sa porovnáva s inými prácami a dostupnými zdrojmi. No a čím vyššia miera zhody s inými prácami, tým viac otázok.

Nemať zhodu je prakticky nemožné

Možno si myslíte, že vám sa zhoda prihodiť nemôže. Pretože ste si diplomovku pripravili sami, od nikoho ste nič neodpisovali. Nuž, sklameme vás. Nejaká tá zhoda sa určite objaví. Do systému kontroly originality totiž každý deň  vstupujú nové práce, zdroje aj publikácie a tak sa rozširuje aj zhoda, ktorá sa ukáže v diplomovej práci. Pozor, zhoda totiž neznamená, že ste text ukradli, iba to, že text bol použitý niekde inde. Pri citáciách vám rovnako vyskočí zhoda, avšak citácie sú najmä pri humanitných prácach dôležitou súčasťou práce. 

Zhoda musí byť označená

Zhoda v diplomovej práci môže byť pokojne aj  25 – 30 percent a nikto vás nebude mať za plagiátora. Teda v prípade, že každá parafráza alebo citácia budú označené menom a zdrojom. Za plagiátorstvo školy považujú iba zhodu, ktorá nie je dostatočne zadokumentovaná. Viac teoretické diplomové práce majú prirodzene väčšiu zhodu a samozrejme zhoda sa môže zvyšovať aj počtom použitej literatúry. Avšak ak ste zdroje označili a správe citovali, nemáte sa čoho báť.

Spravte si správne podklady

Občas študenti pri písaní diplomovky spravia chybu, že pri vypisovaní citácií alebo parafráz zabudnú uviesť autora, prípadne citáciu označiť. Hľadať takýto zdroj neskôr je už prakticky nemožné. Preto je vhodné dať na kvalitnú prípravu podkladov. Tie si môžete dať napríklad aj vypracovať. Tým zabránite tomu, aby sa vo vašej práci objavila nepovolená zhoda.

Príprava na originálnu obhajobu

Zhoda v diplomovej práci je jedna vec, ale mať originálnu obhajobu práce, je vec iná. Ak máte správne podklady a zazdrojované citácie, tak školitelia ani oponenti nebudú zhodu v práci riešiť. Iná situácia je, ak nespravíte kvalitnú a originálnu obhajobu. 

Preto je veľmi dôležité, aby ste sa na ňu pripravili. Čo však v prípade, ak vám s podkladmi k diplomovej práci niekto pomáhal? Mnoho študentov v tejto situácii pohorí, nakoľko oponentom nevedia správne argumentovať. To je chyba. Pre prípravu podkladov si vyberte takého partnera, ktorý vám pripraví aj kvalitnú obhajobu. Nielen vypracovaním prezentácie, ale aj prípravou podkladov pre otázky oponenta. 

Vďaka tomu budete mať nielen originálnu prácu, ale aj originálnu prezentáciu a obhajobu. V takomto prípade budete môcť s pokojným svedomím ukončiť vysokoškolské štúdium, pretože vašu prácu nikto nenapadne za malú mieru originality.