Kde hľadať zdroje k záverečným prácam?

Nezáleží na tom, či píšete referát, bakalársku alebo diplomovú prácu. Budete okrem vlastných vedomostí potrebovať aj dostatočnú zásobu literárnych zdrojov. Líšiť sa bude len ich počet. Dôležité je však nájsť správne a hodnotné zdroje. Kde teda začať?

Koľko zdrojov potrebujete?

Tieto parametre s líšia vzhľadom na to, aký typ práce budete písať. Pri bežnej seminárnej práci stačí pár zdrojov. Avšak pozor, Wikipédia a iné webové stránky nie sú považované za relevantné zdroje, fakty potrebné na napísanie práce je potrebné čerpať z iných zdrojov.  Pri bakalárskej práci sa najčastejšie uvádza ako odporúčaný počet 30 zdrojov a pri diplomovej práci od 50 viac. Tieto zdroje si však bude potrebné naštudovať a hlavne vyhľadať.

Nazrite do iných prác

Ak ste si zvolili svoju tému práce, je vhodné pozrieť inšpirácie iných študentov na podobnú tému a tam nájdete aj zdroje na literatúru, s ktorou sa môžete do témy odraziť. V uvedených zdrojoch nájdete informačný základ, ktorý dokážete ďalej rozvíjať vlastným výskumom. Pritom nájdete mnoho rôznorodých kníh a zdrojov, ktoré pomôžu vytvoriť originálny zdrojový základ pre vašu prácu.

Navštívte knižnicu

Nemusíte tam už dnes chodiť osobne. Dokonca je pohodlnejšie osloviť knižnice prostredníctvom elektronických formulárov. Môžete zadať dopyt po konkrétnych tituloch, ale napríklad aj tému a knižnica dokáže poskytnúť rešerš kníh, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé.

Zájdite na internet

Nehovoríme o populárnych stránkach, ale aj mnohé svetové knižnice majú digitalizované diela, či encyklopédie. Prakticky každý vedný odbor dnes má na internete publikované práce a štúdie výskumných pracovníkov. V takomto prípade ide o vhodné a overené zdroje, ktoré sa dajú citovať aj v odborných prácach. Navyše takéto zdroje sú dostupné bez toho, aby ste museli kdekoľvek chodiť.

Dajte si poradiť

Ak hľadáte zdroje k práci, je vhodné, ak oslovíte vášho konzultanta alebo zadávateľa práce. Bude vám vedieť poradiť kvalitnú literatúru, v mnohých prípadoch vám ju dokonca poskytne. Môžete tak začať so zdrojmi okamžite pracovať. Šetrí to čas, ktorý je pri písaní práce veľmi dôležitý.

Nebojte sa požiadať o pomoc

vypracovaním rešeršu k téme, nájdením zdrojov alebo aj s ich spracovaním do kvalitných podkladov si môžete aj pomôcť. Podklady k záverečnej práci, ktoré vám vypracuje zodpovedná a overená spoločnosť, vám ušetria mnoho námahy s hľadaním zdrojov, výberom a spracovávaním. Ide o skvelú možnosť pre zaneprázdnených študentov, v prípade, ak prácu pripravujete popri zamestnaní alebo nemáte čas zdroje hľadať a venovať im množstvo času.

Zdroje sú základom úspechu

Kvalitná záverečná práca sa bez kvalitných zdrojov nezaobíde. Dokonca je možné povedať, že kvalitné zdroje sú základom kvalitnej práce, ale súčasne aj obhajoby. Preto nikdy nepodceňte výber zdrojového materiálu. V tomto prípade platí, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita. Preto si zdroje vyberajte naozaj obozretne.