MÁTE OTÁZKY? NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

Cenník služieb

Referáty 6 eur/str.
Seminárne práce 7 eur/str.
Bakalárske práce od 8,50 eur/str.*
Atestačné práce od 9 eur/str.
Diplomové práce od 9,50 eur/str.*
MBA práce od 10 eur/str.
Rigorózne práce 12 eur/str.
Dizertačné práce 13 eur/str.
Habilitačné práce 15 eur/str.
Vedecké články 15 eur/str.
Prezentácia od 6 eur/sl.
Príprava k obhajobe od 10 eur/str.
Predoponentský posudok 12 eur/str.
Kontrola originality 10 eur/str.
Formálna úprava 0,50 eur/str.
Oprava gramatiky 0,50 eur/str.
Návrh metód výskumu od 9 eur/str.
Návrh dotazníka od 8 eur/str.
Konzultácie k záverečným prácam od 9 eur/email/hod.
Spracovanie štatistiky od 9 eur/str.
* (podľa náročnosti)
Menu