Najčastejšie otázky o písaní bakalárskej práce

Priznajme si, bakalárska práca môže byť riadne náročný a zdĺhavý projekt. No aj keď to môže byť občas fuška, je to zároveň príležitosť ukázať, čo všetko ste za tie roky štúdia naučili. Preto sme tu, aby sme prebrali niektoré zo základných otázok, ktoré sa vynárajú pri písaní bakalárky. Poďme na to!

​​Ako sa píše bakalárska práca?

Písanie bakalárskej práce je ako cesta na dlhý výlet – dobre si naplánujte trasu, pripravte sa a nezabudnite na dostatočné zásoby (vo vašom prípade informácií a zdrojov). Začínajte tým, že si stanovíte tému, ktorá vás naozaj baví a zaujíma. Ak je téma vašej práce niečo, čo vás skutočne fascinuje, celý proces bude oveľa zábavnejší a menej únavný.

Následne je dôležité vytvoriť si podrobný plán práce. Do tohto plánu by mali patriť všetky hlavné sekcie vašej práce – úvod, teoretická časť, metodika, praktická časť, výsledky a záver. 

Koľko strán má mať bakalárska práca?

Počet strán bakalárskej práce sa môže líšiť v závislosti od vašej fakulty a odboru. Vo všeobecnosti sa však môže pohybovať medzi 30 až 40 stranami vrátane príloh.

Treba mať na pamäti, že kvalita práce je oveľa dôležitejšia ako jej dĺžka. Nikdy by ste nemali pridávať zbytočnú slovnú vatu len preto, aby ste dosiahli požadovaný počet strán. Vaša práca by mala byť presná a jasná.

Ako má vyzerať bakalárska práca?

Aj štruktúra bakalárskej práce sa môže líšiť, ale vo všeobecnosti by mala obsahovať nasledovné časti:

 • Titulná strana: obsahuje názov práce, meno autora, názov VŠ, meno školiteľa a dátum.
 • Abstrakt: ide o krátke zhrnutie celého obsahu práce. Mal by jasne uvádzať ciele, metódy, výsledky a záver práce.
 • Obsah: mal by uvádzať všetky hlavné sekcie a podsekcie práce, spolu s číslami strán.
 • Úvod: uvádza tému, ciele a prínos práce.
 • Teoretická časť: obsahuje teoretické poznatky z relevantnej literatúry, ktorá súvisí s danou témou.  
 • Metodika: popisuje metódy, ktoré ste použili na získanie a analýzu dát.
 • Výsledky: tu by ste mali prezentovať výsledky svojho výskumu.
 • Diskusia a záver: v tejto časti by ste mali interpretovať svoje výsledky a diskutovať o ich dôsledkoch. Záver by mal zhodnotiť celkový prínos práce.
 • Zoznam literatúry: tento zoznam by mal uvádzať všetky zdroje, ktoré ste citovali alebo parafrázovali v práci.
 • Prílohy: môžu obsahovať dodatočné informácie, ktoré nie sú nevyhnutné pre hlavný text, ale môžu byť užitočné pre čitateľa, ako sú tabuľky, grafy alebo fotografie.

Čo ďalšie má obsahovať bakalárska práca? 

Bakalárska práca by mala byť pevným a súdržným argumentom, ktorý je podložený dôkladným výskumom a analýzou. Vo všeobecnosti by mala obsahovať nasledujúce:

 • Jasnú a stručnú tézu: téza je hlavný argument alebo bod, ktorý sa snažíte v práci dokázať. Mala by byť jasne formulovaná a podložená dôkazmi z vašej analýzy a výskumu.
 • Dôkladnú literárnu rešerš: literárna rešerš je prehľad toho, čo už bolo publikované na tému vašej práce. Táto rešerš by mala byť vyčerpávajúca a objektívna, a mal by sa z nej jasne vynímať kontext a súvislosti vašej práce.
 • Analýzu a interpretáciu výsledkov: výsledky vašej práce by ste mali jasne interpretovať a analyzovať v kontexte tézy. 

Bakalárska práca: ako písať úvod?

Úvod do bakalárskej práce je vaša príležitosť upútať čitateľa a jasne mu vysvetliť, o čom je vaša práca. Mal by byť zaujímavý, ale aj informatívny. 

Základnými časťami úvodu sú kontext, cieľ a otázky, metódy získavania odpovedí na tieto otázky a stručný prehľad štruktúry práce. Určite si dajte na úvode záležať, pretože rozhoduje o tom, či bude čitateľ motivovaný vašu prácu dočítať. 

Ako sa čísluje bakalárska práca?

S číslovaním strán si láme hlavu veľa študentov, pretože nie všetky strany sa číslujú rovnakým spôsobom. Väčšina fakúlt požaduje číslovanie od druhej strany úvodu. Ak úvod nie je dlhší ako jedna strana, bakalárka sa čísluje od prvej kapitoly. 

Myslite na to, že každá fakulta má svoje pravidlá pre písanie bakalárskej práce. 

Strany sa číslujú arabskými číslicami(1, 2, 3, atď.), ktoré sú umiestnené v strede päty. Prvá strana, teda obal, sa nečísluje, takže ju môžeme považovať za stranu číslo nula. To znamená, že číslovanie strán začína na strane, ktorá nasleduje po obale. Zoznam príloh je poslednou stranou, ktorá sa čísluje.

Čo sa týka príloh, číslovanie začína od prílohy č.1 s použitím rímskych čísel (I, II, III, atď.). 

Číslovanie kapitol a nadpisov v práci má svoje špecifiká. Je použitý systém viacúrovňového zoznamu ako napríklad 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2, 2.1 a tak ďalej. Za posledným sa nepíše bodka.

Kapitoly by ste nemali číslovať manuálne. Na vytvorenie viacúrovňového zoznamu sa používajú štýly Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, takže číslovanie a usporiadanie zostane konzistentné, aj keď kapitolu pridáte alebo vymažete.

Nadpisy ako Abstrakt, Obsah, Zoznam ilustrácií, tabuliek a grafov, Zoznam skratiek, Úvod, Záver, Zoznam použitej literatúry a Prílohy nie sú číslované.

Záver

Písanie bakalárskej práce môže byť nekonečný príbeh, ale s dobrou prípravou a pochopením základných princípov to zvládne každý študent. 

Dúfame, že tieto odpovede na najčastejšie otázky vám pomôžu vytvoriť kvalitnú a prínosnú bakalársku prácu. Ak si však neviete rady sami, budeme sa tešiť ak sa obrátite na nás a využijete naše služby pri príprave podkladov, či už bakalárskej práce alebo akejkoľvek inej záverečnej práci. Prajeme veľa úspechov a veľa šťastia!