Ako napísať záver bakalárskej práce

Písanie záveru by malo byť príjemnou bodkou za celou bakalárskou prácou. Za desiatkami hodín štúdia, hodinami písania a pritom posledná kapitola akoby nechcela vzniknúť. Ako napísať záver v bakalárskej práci, ak máte pocit, že ste už všetko napísali a v závere by ste sa už len opakovali?

Záver je pre komisiu často úvodom

Záver bakalárskej práce nie je len akousi kozmetickou súčasťou, povinnou jazdou a stranami do počtu. Práve naopak. Pri hodnotení a obhajobe práce je na úvod a záver kladený mimoriadny dôraz. Ide o otvorenie a uzatvorenie práce. Preto je nutné na záver myslieť už od písania úvodu. Záveru venuje komisia značnú pozornosť. Preto, že by mal v krátkosti, na 1,5 – 2 normostranách, čo je štandardná dĺžka záveru, zhrnúť odpovede na otázky, ktoré ste v úvode naznačili a zosumarizovať aj teoretický a praktický prínos riešenej problematiky.

Záver píšte z úvodu

Niekedy je skutočne ťažké zhrnúť pár desiatok strán do záveru a tu prichádza autorovi na pomoc práve úvod. Ak ste ho napísali dobre, tak spraviť kvalitný záver bakalárskej práce bude pre vás takpovediac malina. V úvode práce ste stanovili ciele, ktoré chcete prácou sledovať a v závere by ste ich mali zhrnúť. Ako sa vám podarilo obhájiť hypotézy, s ktorými ste do práce išli, ako dopadol váš výskum a na aké nové poznatky ste počas prípravy narazili. To všetko je materiál pre dobrý záver.

Nebojte sa priznať pravdu

Mnoho študentov má pocit, že záver musí potvrdiť hypotézy z úvodu na 100 %. Nie je to pravda. Práve naopak. Komisia môže omnoho viac oceniť prácu, ktorá napríklad zistí, že sa hypotézy z úvodu nepotrvrdili a zhrnie, vysvetlí a vyargumentuje v závere, čo viedlo k prehodnoteniu hypotéz. Takýto záver bude rozhodne prínosom.

Uveďte, čo sa vám v práci podarilo

Počas tvorby bakalárskej práce narazíte na nové informácie, nové súvislosti aj fakty, ktoré ste možno nečakali. Predstavte tieto svoje zistenia v závere. Do záveru sa môže hodiť aj načrtnutie, ako vaše zistenia možno využiť v praxi. Pretože tak nemusí byť práca len súhrnom informácií, ale priniesť aj možné praktické dopady na život. Záver, ktorý prepojí teóriu s praxou patrí k najhodnotnejším.

Čomu sa v závere bakalárskej práce vyhnúť?

Najhoršou možnou formou záveru sú všeobecné frázy, ktoré by mohol napísať každý. Rovnako sa v závere vyhnite opakovaniu úvodu. Do záveru rovnako nepatria ani pasáže z bakalárskej práce. V závere nikoho a nič necitujete, rovnako sa nepoužívajú poznámky pod čiarou. Záver musí byť vašou autentickou výpoveďou o vašej práci.

S uvedenými radami napíšete záver rýchlo a ľahko. Ak by ste však stále mali pochybnosti o správnosti záveru, poradíme vám, ako ho dobre napísať v prípade vašej konkrétne zvolenej témy bakalárskej práce.