Ako začať písať bakalársku prácu? Návod + praktické tipy

Na rozdiel od seminárnych, semestrálnych, ročníkových a iných prác je bakalárska práca tvrdší oriešok. Od toho, či sa vám ju (ne)podarí napísať závisí vaša budúca kariéra. Samozrejme, nie všetky pracovné oblasti budú od vás vyžadovať titul, no je to veľké plus. Niektorí vaši spolužiaci sa možno vzdali ešte predtým, než ju vôbec začali písať. 

Otázka, ktorú si bežne kladú študenti denného i externého štúdia znie: Ako mám vôbec začať? Ako sa píše bakalárska práca?” V mysli sa im zvyknú hmýriť rôzne demotivačné myšlienky a ich cesta vysokoškolského štúdia sa skončí tesne pred bránami koncového ročníka. Dôvody môžu byť rôzne, nemusí ísť vždy o samotný stres z písania bakalárskej práce, no ten prispeje svojou troškou ku konečnému rozhodnutiu. 

Ako písať bakalársku prácu? Vzor nájdete na internete

Nejde o nič, čo by ste nezvládli. Podstatné je nenechať si to na poslednú chvíľu a spoliehať sa, že nejakým zázrakom to napíšete. Nie. Pátrajte po informáciách včas, aby ste potom nestresovali, že neviete, čo skôr. 

Nemáte tušenia, ako taká práca vyzerá? Existuje veľmi nápomocná stránka – centrálny register záverečných a kvalifikačných prác, kde nájdete práce z rôznych odborov Odporúčame vám si ju prejsť, aby ste boli v obraze, ak ste ešte žiadnu bakalársku prácu nevideli. Dajte si však pozor na kopírovanie, v snahe uľahčiť si prácu si akurát zarobíte na veľký problém – obvinenie z plagiátorstva. Načerpanie inšpirácie je povolené. 

Časti bakalárskej práce. Čo v nej nemôže chýbať + stručná charakteristika

  1. Obal 

Môže byť z tepelnej alebo hrebeňovej väzby. Uvediete naň názov VŠ, názov bakalárskej práce, typ záverečnej práce (bakalárska), meno, priezvisko, prípadne tituly autora, rok vydania práce

  1. Titulný list

Na titulnom liste sú uvedené rovnaké informácie ako na obale, avšak nachádza sa tam aj nasledovné: číslo a názov študijného programu, meno, priezvisko a tituly vedúceho práce, názov školiaceho pracoviska

  1. Zadanie 

Okrem vyššie uvedených informácií obsahuje: meno, priezvisko a tituly vedúceho katedry, anotáciu, jazyk práce a dátum schválenia zadania práce.

  1. Čestné vyhlásenie

Tu autor čestne vyhlási, že prácu vypracoval samostatne s tým, že všetky zdroje, z ktorých čerpal, uvedie v zozname bibliografických údajov. Akúkoľvek cudziu myšlienku musí odzdrojovať.

5 Abstrakt

Abstrakt sa píše v materinskom a v cudzom jazyku (väčšinou v anglickom). Obsahuje informácie, ako je názov školy, názov práce, meno školiteľa atď. Rozsah je kratší ako jedna normostrana.

6. Predhovor

Autor v ňom vyjadruje dôvody a motiváciu a subjektívny postoj, prečo si vybral danú tému.

7. Obsah

Zahŕňa názvy hlavných kapitol a podkapitol i zoznam príloh.

8. Záver

V ňom uvediete vaše výsledky a zistenia.

9. Zoznam použitej literatúry

Do zoznamu použitej literatúry musíte uviesť všetky zdroje, z ktorých ste čerpali informácie počas písania bakalárskej práce. 

10. Zoznam príloh

Do tejto časti sa uvádzajú prílohy, ktoré sa kvôli veľkosti nezmestili do kapitol a podkapitol. 

Teraz už približne viete, aké časti musia byť v bakalárskej práci. 

Praktické rady, ako postupne začať

Vyberte si tému, ku ktorej máte blízko a aspoň čiastočne jej rozumiete. Neurobte tú chybu, že si vyberiete netradičnú oblasť, ku ktorej existuje len málo zdrojov a vyučujúci na vašej škole sa jej príliš nevenujú. Na čo si to komplikovať? 

Ako sme už spomenuli, inšpirujte sa bakalárskymi prácami starších študentov, alebo prebádajte centrálny register

Využite všetky dostupné zdroje. Internet ponúka veľa online zdrojov a e-kníh, z ktorých môžete čerpať informácie. Máme šťastie, že nežijeme v 80. rokoch, kedy sa viaceré knižné publikácie zháňali ťažko. 

Dôležitou radou je, aby ste sa nebáli požiadať o pomoc. V závislosti od typu práce môžete osloviť rôzne inštitúcie či známe osobnosti, ktoré budú pre vás prínosom. A pokiaľ nie ste práve top slovenčinár, požiadajte kompetentného človeka o gramatické a štylistické úpravy, prípadne o vypracovanie podkladov. Veľa externých študentov má obmedzený čas, takže táto služba ich značne odbremení.