Podklady k diplomovej práci: Všetko, čo potrebujete ku kvalitnej diplomovej práci

Napísať diplomovú prácu nie je maličkosť, ale nie je to ani nezvládnuteľná úloha. Všetko záleží od kvality podkladov, z ktorých budete pri jej písaní vychádzať. Tie sú absolútne kľúčové k tomu, aby ste zvládli dobre napísať nielen samotný text diplomovej práce, ale ju aj adekvátne odprezentovali. Predstavíme si tri typy kľúčových podkladov pre diplomovú prácu.

Teoretické podklady

Rozsah diplomovej práce sa pohybuje v rozsahu 50 – 80 normostrán a na jej napísanie budete potrebovať minimálne 50 odborných zdrojov. Sem sa zahŕňa odborná literatúra, ktorá súvisí s témou práce. Potom je možné použiť aj doplnkové zdroje, tých môžete uviesť aj pokojne 20. Ide napríklad o časopisy, internetové zdroje, citácie z iných diplomoviek alebo prednášok a podobne. 

Je teda viac ako isté, že na to, aby ste si vypracovali tematické podklady k diplomovke budete potrebovať prečítať minimálne 50 odborných knižiek. Z nich vytvoríte teoretický základ podkladov pre vašu prácu. To si bude žiadať hodiny prípravy, čítania, výpiskov aj úpravy citácií.

Praktické podklady

Každá diplomová práca okrem teórie postavenej na štúdiu zdrojov vyžaduje aj praktickú časť. Tu je možné realizovať výskum, prieskum, dotazník, prípadne realizovať vlastnú štúdiu. V tomto prípade je potrebné zakomponovať do prípravy diplomovej práce ďalších ľudí. Možno ste sa už stretli s prípadmi, kedy na sociálnych sieťach aj vás priatelia a známi oslovili, aby ste sa zapojili do nejakého dotazníka pre študenta. Nešlo o žiadnu reťazovú hru, ale práve o pekný príklad prípravy podkladov pre praktickú časť diplomovej práce.  Podklady na teoretickú časť si bude potrebné pripraviť a samozrejme zrealizovať činnosť v „teréne“ a poznatky vyhodnotiť.

Formálne podklady

Sem patrí dôsledné štúdium smerníc ako napísať diplomovú prácu a smerníc, čo od diplomovej práce vyžaduje vaša škola. Poviete si, že ide o formálne záležitosti, ale bez tohto základu neobstojí žiadna diplomová práca. Podklady k zvládnutiu formálnej stránky je nutné naozaj dôsledne naštudovať. V opačnom prípade sa môže stať, že na konci teoretickej aj praktickej prípravy budete stáť pred prepisovaním celej práce. V tom horšom prípade vám diplomovku neuznajú. Takže zvládnutie formálnej stránky je absolútnym základom. Podľa týchto podkladov je totiž potrebné spracovávať ako teoretické, tak aj praktické podklady.

Podklady na prezentáciu

Každú diplomovú prácu je potrebné odprezentovať pred komisiou. Na to slúžia podklady vo forme prezentácie. Tá môže obsahovať rôzne obrázky, ideálne grafy a tabuľky. To najhodnotnejšie z vašej práce. Vyhnite sa dlhým súvetiam, prezentáciám plným textu a podobne. Podklady v prezentácii by mali byť v bodoch, zaujímavé a také, ktoré doplnia vaše rozprávanie.

Podklady na mieru

Ak máte tému diplomovej práce, je najvyšší čas začať s prípravou podkladov. V tomto bode si však môžete prípravu diplomovej práce uľahčiť. Stačí ak poznáte podklady pre formálne zvládnutie práce a na základe nich vám môžeme pomôcť s prípravou podkladov, zozbieraním literatúry, vytvorením rešerše alebo aj textových podkladov, z ktorých budete vychádzať. Rovnako si môžete dať poradiť aj pri tvorbe podkladov pre vašu prezentáciu, ktorá bude naozaj na vysokej úrovni. Ušetríte čas a získate istotu, že vaša práca je skutočne kvalitná a obstojí aj v teste zhody.