Čaká vás záverečná práca? Takto sa na ňu pripravíte

Písanie diplomovej práce je veľmi dôležitý aspekt v živote každého študenta. A samozrejme, je to aj možnosť, ako napísať akúsi svoju vlastnú prvú knihu, vedeckú publikáciu. Preto je dôležité začať so správnym plánovaním, občas už rovno po dokončení bakalárskeho štúdia. Výhodou v takomto prípade je, že zažijete menej stresu a vaša práca bude vyššej kvality.

Od bakalárky príprava na diplomovku

Písanie bakalárskej práce nie je samoúčelné. Pretože už táto práca si vyžaduje zručnosť narábania so zdrojmi, ich spracovanie, analýzu aj prácu s textom. Práve tu je možné si dobre uvedomiť, že v bakalárskej práci dokážete ľahko pokračovať a rozšíriť ju na prácu diplomovú. Akurát pridáte výskumné otázky, ktoré diplomová práca vyžaduje, rozšírite zdroje a celkovo tému.  Je to veľmi dobrý spôsob prípravy diplomovej práce, ktorý často privítajú aj samotní školitelia. S tými môžete ostať v spolupráci práve aj od konzultácii bakalárskej práce.

Zdroje objavujte postupne

Výborným psychologickým aj praktickým ťahom, je začať sa venovať diplomovej práci bez toho, aby ste sa diplomovej práci vôbec venovali. Ako sa to dá? Jednoducho sa zahĺbite do témy, ktorú chcete spracovávať. Ktorá vás baví a je vám blízka. V takom prípade môžete zdroje k téme získavať prakticky celé dva roky, čítať ich, študovať, poznámkovať a zlepšovať svoje znalosti o téme. V poslednom ročníku štúdia sa tak nedostanete do stresu hľadaním a študovaním zdrojov. Jediné, s čím sa zoznámite je, že metodika písania bakalárskej práce je mierne odlišná od toho, ako napísať diplomovú prácu, ale obsahovú stránku budete mať naplno pokrytú. Preto už bude stačiť len zvládnuť formálnu úpravu. Praktickú časť a máte diplomovku hotovú.

Napíšte si diplomovku pred štátnicami

Ak viete tému, máte zdroje a dokonca spracované, je čas spísať diplomovú prácu a zrealizovať výskum skôr, ako začnete prípravu na štátnice. Je to z psychologického hľadiska veľmi dobrý postup. Po prvé znížite si stres v záverečnej fáze štúdia a máte dostatok priestoru na učenie. Ďalšou výhodou je, že štátnica je už pre vás poslednou štáciou a viete, že veľký projekt, ako diplomová práca už máte z krku. Výrazne vám to zlepší chuť na učenie.

Získajte čas

Pri diplomovej práci si nenechávajte všetko na poslednú chvíľu. Pretože sa môže stať, že nebudete stíhať prácu vytlačiť, prípadne ochoriete, môže vám skolabovať počítač. Je mnoho nešťastí, ktoré sprevádzajú písanie diplomovej práce v jej závere a preto je lepšie nechať si časovú rezervu aj na formálne prípravy.

Vyhľadajte pomoc

Nie je to žiadna hanba. Nie každý má dostatok času na vlastné písanie. Nie každému sadne téma a pre niekoho je dôležitejšie chodiť do zamestnania, ako písať projekt záverečnej práce. V takom prípade je vhodné v časovom predstihu vyhľadať pomoc. Rovnako ako sa na odborníkov spoliehame v oblasti medicíny, či práva, je možné vyhľadať aj pomoc pri príprave diplomovej práce. Pri sumarizácii zdrojov, ich spracovaní, príprave podkladov, či realizácii výskumu. Rovnako tak pri príprave na obhajobu. Pomoc pri príprave podkladov k diplomovej práci sa preto stáva čoraz obľúbenejšou. Šetrí čas aj starosti.