Ako si vybrať pomoc pri písaní diplomovej práce?

Blíži sa vám termín odovzdania diplomovej práce a vy viete, že to už nestihnete ani s odretými ušami? Bola by škoda neukončiť školu v riadnom termíne. Pomôcť s prípravou podkladov pre vypracovanie diplomovej práce vám totiž môžu aj špecializované firmy a autori. Ako sa však zorientovať vo výbere tej správnej?

Maximálna diskrétnosť

Pri akejkoľvek pomoci s vypracovaním podkladov pre diplomovú prácu je diskrétnosť tou najväčšou devízou. Nikto predsa nechce, aby sa na škole ani v jeho okolí roznieslo, že podklady nevypracoval sám. V súčasnosti sa však mnoho študentov dokonca stretáva aj s nie práve najpríjemnejšími praktikami. Stáva sa, že podklady nie sú pripravené podľa požiadavky klienta a tí, ktorí mu s nimi pomohli, sa začnú vyhrážať zverejnením informácie, že na práci nepracoval len sám. To je nepríjemná situácia, ktorej sa človek vyvaruje, ak staví na kvalitných autorov a samozrejme aj referencie.

Overte si, s akými zdrojmi pracuje

Veľmi dôležité je vedieť, kto vám s podkladmi k práci pomôže. Aké má sám vzdelanie a odkiaľ bude čerpať.  Samozrejme autor, ktorý dokončil strednú školu a písaním prác si bude chcieť len prilepšiť k vreckovému nemusí byť najlepšia voľba. Pretože pri diplomovej práci je dôležitá nielen forma, ale aj obsah, odborný slovník, odborné vyjadrovanie a istá intelektuálna zdatnosť a kvalitné zdroje. Preto si vyberajte pomocníkov z radov minimálne vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí už majú s písaním prác aj značné skúsenosti.

Čo všetko dostanete?

Dôležitý bod, ktorý si musíte vopred ujasniť. Ak vám niekto dodá len podklady pre prácu bez prípravy na otázky a obhájenie si témy pred komisiou, prakticky je to akoby ste ani žiadnu prácu nemali. Dôvod? Diplomovú prácu si nestačí len prečítať, aby ste vedeli odpovedať na otázky oponenta aj školiteľa. Ak na tieto otázky nedostanete vypracovanie, hrozí, že práve pred komisiou vzniknú aj podozrenia, že ste si prácu nepripravili samostatne.

Dostanete aj jazykovú korekciu?

Veľmi dôležitý bod. Dostanete vypracované podklady aj s jazykovou korekciou alebo nie? Je dôležité, aby jazyk v práci korigoval vždy niekto iný, ako autor. Korektor si dokáže všimnúť aj chyby, ktoré by si samotný pisateľ nevšimol. Dostanete tak kvalitnejšiu prácu s menším počtom preklepov a chýb.

Tradícia prípravy podkladov

Príprava podkladov pre diplomové a záverečné práce má aj na Slovensku svoju dlhšiu históriu. No mnoho študentov vysokých škôl sa snaží prilepšiť si krátkodobou brigádou a chcú napísať práce iným. Spoľahnite sa skôr na oficiálnych autorov, ktorí už dlhé roky pomáhajú s vypracovaním podkladov, ale aj ďalšími prácami ako je príprava dotazníkov, jazyková, či neformálna úprava práce. Pri takejto spolupráci máte istotu, že sa môžete spoľahnúť na kvalitu, ktorá obstojí aj na vysokej škole.

Nezabudnite na otázky

Diplomová práca je záverečným projektom vysokoškolského štúdia. Preto sa spoľahnite na odbornú pomoc. Vždy sa spýtajte, nielen na podklady, ale aj použitie zdrojov, pomoc s prípravou na obhajobu, prípravou prezentácie a zodpovedaním otázok na posudok oponenta. Iba v prípade, že vám spolupráca pomôže aj s takýmito súčasťami práce, má pre vás zmysel.