Time manažment pri písaní záverečných prác

Nie je dôležité, či píšete krátky referát na vysokoškolský seminár alebo diplomovú, či rigoróznu prácu. Základom je správne si rozdeliť čas na prípravu a samotné písanie. Prirodzene, každá práca si bude vyžadovať iné rozloženie času. No jedno majú spoločné. Bez dostatočného časového predstihu sa vám kvalitná práca napísať nepodarí.

Čas si rozvrhnite dopredu 

Samotné rozloženie plánovania príprav práce je už súčasťou jej písania. Pretože je to ako stavanie základov. Presne si rozvrhnete čas, ktorý si budete vedieť sledovať a budete vedieť, kde je potrebné pridať a kedy si môžete dovoliť napríklad aj deň voľna.

Referát je škola písania

Najľahšie sa pripravuje časová os pri písaní referátov. V princípe tu si navrhnete časový harmonogram už za jediný deň. Bežne sa čas na prípravu odhaduje do týždňa. Preto sa počas štúdia na strednej škole, ale hlavne na vysokej, dávajú v priebehu štúdia žiakom písať referáty. Máte možnosť si odskúšať, koľko vám napríklad zaberie práca s dvoma alebo troma zdrojmi. Potom budete vedieť, koľko vám zaberie práca s tridsiatkou zdrojov. Ako dlho vám trvá písanie textu v téme, v ktorej sa vyznáte a v téme, ktorá vám je cudzia. Koľko času venujete úpravám, finalizácii a podobne. 

Takto sa vlastne naučíte, ako veľmi ste pri písaní zdatní, a ktoré položky vám berú najviac času, a ktoré najmenej. Pri písaní bakalárskej alebo diplomovej práce tak budete už vedieť lepšie odhadnúť čas a naplánovať si rozloženie síl aj času.

Ideálny je rok na prípravu

Pri diplomovej práci je vhodné, ak máte na jej prípravu celý rok. Preto je ideálnym riešením, ak si napríklad so školiteľom dohodnete okruhy tém aj rok dopredu. Aktívnym študentom obvykle školy umožnia aj navrhnúť si vlastnú tému, ak si nájdu školiteľa. Získavate tak čas a hlavne ste v téme doma, takže jej písanie vám pôjde dobre.

Rozložte si tri hlavné úseky

Prvým bude kompletizácia materiálov. Tu môžete stráviť napríklad aj mesiac vyhľadávaním zdrojov, čítaním, prípadne si môžete pomôcť aj poznámkovaním kníh, ktoré ste už v minulosti k téme čítali a nemusíte ich tak čítať znova. Opäť to znamená pre vás úsporu času. Na samotné písanie si vezmite približne rovnakú porciu času. Následne vám zhruba mesiac zaberie úprava, zapracovávanie pripomienok a finalizácia.

Kvalitnú prácu tak dokážete napísať bez stresu počas jedného školského roka. A to v rozsahu diplomovej práce. Pri rigoróznej práci je dobré si úsek ešte predĺžiť.

Techniky, ktoré sa vám určite hodia

Jednou z osvedčených metód je pravidelné každodenné venovanie sa príprave na prácu. Hoci  len hodinu alebo dve denne. Počas tohto času sa naplno venujete 30 minút práci a 10 minút oddychu. Takto ostane vaša myseľ svieža a pritom aj sústredená. Každý deň je lepšie sa venovať práci preto, že si nemusíte po týždni napríklad spomínať, čo ste napísali pred pár dňami. Takto ostávate prakticky stále spojený s prácou a písanie vám pôjde plynulejšie.

Je lepšie požiadať o pomoc, ako odovzdať zlú prácu

Ak nemáte dostatok času, ktorý si príprava nutne vyžaduje, je lepšie požiadať o pomoc. Môžete si nechať vypracovať podklady. Alebo si nechať pripraviť prieskum, prípadne rešerš zahraničnej literatúry. Ak nemáte čas zapracovať pripomienky k práci, alebo nestíhate formálnu úpravu, či kontrolu, aj na to môžete využiť napríklad služby mytonapiseme.sk. Zbavíte sa časovej tiesni a môžete odovzdať skvelú prácu.