Prečo je vaša záverečná práca neúspešná? Pozrite sa na tieto dôvody

Internet a knižnice sú zaplavené množstvom článkov a kníh s rôznymi typmi na písanie špičkovej bakalárskej práce. Záverečná práca je významným výstupom každého študenta bakalárskeho, magisterského i doktorandského študenta. Ide o komplexný dokument, ktorý zahŕňa teoretickú i praktickú časť. 

Zlý time manažment

Na začiatku bakalárskeho stupňa štúdia si mnohí študenti dávajú s riešením bakalárskej práce načas. Tí, ktorí už majú túto métu za sebou a čaká ich písanie diplomovej práce, vedia, že čím skôr sa začnú zaujímať o svoju záverečnú prácu, tým menej stresu ich bude čakať. 

Niektorí si nechávajú výber témy, školiteľa na poslednú chvíľu a rovnako pristupujú aj k tvorbe praktickej časti. Okrem iného väčšina z nich už pracuje, takže na poslednú chvíľu bude pre nich náročné skĺbiť pracovný život so študijným. A keď dôjde na lámanie chleba, sú zúfalí, že si nevedia zorganizovať čas. 

V časovej tiesni je väčšie riziko, že záverečná práca bude plná preklepov, nedokončených myšlienok, nesprávne uvedených citácií a parafráz – jednoducho nekvalitná. Kameňom úrazu väčšiny je time manažment.Techniky, ktoré im s tým môžu pomôcť sú napríklad tieto: pomodoro metóda, prioritizácia, Eisenhowerov princíp, ale aj vypnutie si notifikácií na sociálnych sieťach. 

Podcenenie kontroly textu

V našich predošlých článkoch sme vám už zrejme viackrát prízvukovali zlaté pravidlo: “Dvakrát meraj a raz rež.” Aj tento raz sa budeme opakovať, pretože ak chcete so svojou záverečnou prácou uspieť pred komisiou, musíte si ju niekoľkokrát prečítať, skontrolovať preklepy, gramatické a štylistické chyby a v neposlednom rade aj obsahovú stránku. Kontrola textu/pravopisu je rovnako dôležitá ako pracovanie na kvalitnom obsahu. V opačnom prípade na komisiu veľmi nezapôsobíte. 

Plagiátorstvo

Kontrola originality textu vás neminie. Samozrejme, že ako študent ešte nemáte toľko vedomostí a väčšinu informácií i myšlienok musíte prebrať od autorov knižných publikácií či iných zdrojov. No pamätajte, že vo vašej práci musí byť vidno váš jedinečný rukopis a prínos. 

Nekopírujte bezhlavo jednu myšlienku za druhou. Aj keď poctivo uvediete zdroje ku každej citácii, môžete mať veľkú zhodu. Viac o tom, ako zabrániť tomu, aby ste na konci ročníka odovzdali plagiát alebo kompilát, sa dočítate v tomto článku

Ľahostajný školiteľ

Pri troche šťastia získate školiteľa, ktorému skutočne záleží na úspešnom ukončení vášho štúdia. Občas sa stane, že študent natrafí na školiteľa, ktorý je časovo vyťažený a neposkytuje mu dostatočnú podporu. Je to o to horšie, ak si študent vybral veľmi špecifickú tému, ku ktorej má k dispozícii málo zdrojov. Odporúčame vám, preto riešiť výber školiteľa, čo najskôr.

Potrebujete pomôcť s podkladmi pre vašu bakalársku, diplomovú, dizertačnú či habilitačnú prácu? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme!