Ako predchádzať plagizovaniu v diplomovej práci?


Všetky záverečné práce prechádzajú komplexnou kontrolou originality, ktorá bez najmenších problémov odhalí, do akej miery je vaša práca skutočne vašou originálnou prácou. Zhoda záverečnej práce vždy zaváži pri posudzovaní a aj pri obhajovaní, preto vám vysoká zhoda môže jedine uškodiť. 

Kontrola originality na vlastnú päsť

Finálna verzia vašej záverečnej práce, s ktorou plánujete predstúpiť pred komisiu, bude uverejnená a voľne dostupná v katalógu Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) až po dobu 70 rokov. Každá vysoká škola je povinná odoslať všetky záverečné práce (ešte predtým, ako ste pripustení k obhajobe) na kontrolu originality, ktorej výsledok bude rovnako sprístupnený vášmu školiteľovi a oponentovi, ako aj vám osobne. Niektorí študenti však stále netušia o možnosti skoršej kontroly originality práce, ktorú si už ale musia financovať sami. Veľkou výhodou ale ostáva, že pokiaľ prácu dokončíte v dostatočnom predstihu a s výsledkom kontroly originality nie ste spokojní, stále máte šancu percento zhody znížiť – úpravou, zmenami alebo odstránením častí, ktoré sa podieľajú na percente zhody. 

Nejde len o kopírovanie 

Keď si niekto vyslúži pomenovanie plagiátor, väčšina z nás to pravdepodobne prisúdi doslovnému preberaniu textu alebo myšlienok, a teda bezhlavému kopírovaniu s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť stanovený cieľ. Prakticky jediná zásada, ktorej by ste sa mali držať je pracovať samostatne, originálne a mať celý proces vypracovania pod svojou stálou kontrolou. Stať sa totiž môže aj to, že pokiaľ sa rozhodnete svoju prácu zveriť do rúk tzv. profesionálov v zmysle lacnejších alternatív na sociálnych sieťach či inzercii, bohužiaľ, v tomto prípade vám nevzniká žiadna záruka kvality či možnosť reklamácie. 

TIP: Ako si vybrať pomoc pri písaní záverečnej práce?

Takisto základom korektne napísanej záverečnej práce je citovanie všetkých použitých zdrojov a pomerne podceňované parafrázovanie. Doslovné citácie totiž nie sú v záverečných prácach vítané, keďže pri tomto type citácií je nevyhnutné uvádzať použitý text v úvodzovkách. Parafrázovanie v praxi znamená, že použijete význam a obsahový kontext citácie, ale pokúsite sa ho vyjadriť iným výberom slov, prípadne spájať získané citácie do súvislých viet založených na rovnakom obsahovom zameraní a hľadať asociácie, čo vám dovolí citácie aj výrazne skrátiť. 

Zavážiť môže aj téma

Pri počiatočnom výbere témy ste pravdepodobne ani nehľadeli na to, či ide o často vyberanú tému alebo skôr netradičnú, ale v rámci kontroly originality sa vám môžu vypomstiť obe možnosti. Ak vaša téma patrí k rozchýreným a každoročne hojne spracovávaným témam, zhoda v diplomovej práci môže byť vyššia hlavne v prípade, ak si beriete inšpirácie z už obhájených prác alebo tiež ak už prakticky neexistuje nič inovatívne, čo by vás od smerovania ostatných prác odlíšilo. Naopak, ak ste sa zapísali na tému, ku ktorej ste v katalógu CRZP našli len niekoľko záverečných prác, je dosť pravdepodobné, že sa naskytne problém s vyhľadávaním dostupných literárnych aj internetových zdrojov, čo nevedomky povedie k zhode s inými záverečnými prácami, ktoré ste možno nikdy ani nevideli.  

TIP: Nesadla vám téme záverečnej práce? Čo teraz?

Čo spôsobuje zhodu v diplomovej práci? 

  • doslovne okopírované textové časti
  • nesprávne citovanie
  • interpretácia legislatívy a právnych predpisov (v tomto prípade je vysoká zhoda očakávaná a akceptovaná)
  • obľúbená a často vyberaná téma (resp. okruh tém)
  • zriedka vyberaná téma
  • nedostatok dostupných zdrojov k téme
  • väčšinové použitie domácich zdrojov

Pri písaní záverečnej práce sa primárne zamerajte na to, aby práca bola vaším pôvodným autorským originálom a inšpirácie v iných záverečných prácach hľadajte len v núdzových prípadoch. Nezabúdajte na to, že ani cudzí človek, ktorý píše vašu prácu a považuje sa za profesionála, nie je zárukou originality, najmä ak si vyberiete neoverený a podozrivo lacný variant. Ak si však neviete rady ako začať s diplomovou prácou alebo bakalárskou prácou, nechajte si podklady k záverečnej práci vypracovať od expertov v mytonapiseme.sk.