Diplomovka popri zamestnaní: Šesť tipov, ktoré vám ju uľahčia

Externé štúdium so sebou prináša okrem prípravy na skúšky aj záverečnú povinnosť vypracovať diplomovku. Externisti v tomto smere nemajú žiadne úľavy a tak ich čakajú hodiny prípravy, vlastnej práce, výskumu aj písania. Ako to zvládnuť v situácii, keď musíte chodiť každý deň do práce, prípadne sa starať aj o deti? Prinášame tipy, vďaka ktorým dokážu napísať diplomovú prácu aj pracovne vyťažení ľudia. 

  1. Začnite formalitami

Ako prvé je potrebné zistiť, ako budete písať diplomovú prácu. Je nutné naštudovať si postup písania diplomovej práce a smernicu, ktorú vaša škola vyžaduje. Vďaka tomu budete poznať formálne postupy, ako si nastaviť strany, citácie, aká musí byť štruktúra diplomovej práce. Následne už budete písať text podľa pravidiel. Nie je totiž nič horšie, ako hotový text následne prispôsobovať a prerábať. Ušetríte si extrémne veľa času aj zbytočnej práce.

  1. Neprokrastinujte

Najväčším problémom pri písaní diplomovej práce je prokrastinácia. Týka sa nielen zamestnaných ľudí, ale aj študentov. Prokrastináciou však prichádzate o čas, ktorý môžete využiť na tvorbu. Jednoducho si stanovte presný čas, kedy sa diplomovke budete venovať. Napríklad stačí aj hodina denne. Vypnite telefóny, notifikácie, sociálne siete a venujte sa práci naplno. Je vhodné zvoliť produktívny čas, nie taký, keď vám už klipkajú oči.

  1. Píšte menej

Z praxe môžeme potvrdiť, že v živote najlepšie fungujú paradoxy. Hoci potrebujete napísať 50 – 80 strán textu, postupujte po malých úsekoch. Nesnažte sa písať dve až tri hodiny. Písanie diplomovej práce je psychicky náročná činnosť. Preto je lepšie písať hodinu ráno a hodinu večer. No aj hodina denne vie stačiť, ak začnete diplomovku písať v dostatočnom predstihu.  Čím dlhšie sa v jednom kuse budete práci venovať, tým menej budete efektívny, pretože sa nedokážete tak dlho sústrediť. To v praxi znamená, že za tri hodiny nenapíšete viac, ako za jednu hodinu. Navyše sa často stáva, že následne je potrebné text, ktorý už vznikal bez koncentrácie, dlho upravovať. 

  1. Čítajte efektívne

Na napísanie diplomovej práce je potrebné preštudovať minimálne 30 zdrojov.  Profesorka Amanda Barnier z Macquarie University pritom zdôrazňuje, že na efektívne študovanie zdrojov je potrebné informácie spracúvať v kontexte: „V krátkodobej pamäti si môžeme uchovávať naraz len 5 – 9 vecí. Preto je vhodné nové informácie spájať so starými a tvoriť zápisky.“ 

Je to veľmi dôležité. Týmto spôsobom budete mať po prečítaní knihy už hotové citácie a viac preniknete do témy práce. V opačnom prípade sa môže stať, že po prečítaní literatúry budete musieť citácie znovu hľadať a to stojí čas. Navyše mnoho dôležitých informácií môžete zabudnúť. 

  1. Nepočúvajte hudbu

Mnoho ľudí sa pri písaní diplomovky spolieha na počúvanie hudby. Avšak nie je to najlepší nápad. Štúdie ukazujú, že hudba nemusí pri písaní diplomovej práce vždy pomáhať. Klasická hudba dokáže pomôcť relaxovať a poskytnúť uvoľnenie pre štúdium. Na druhej strane pri priamom písaní a tvorbe myšlienok už môže byť rušivou. Preto je lepšie, ak budete písať v pokoji. Dokážete rýchlejšie formulovať myšlienky a text bude vznikať rýchlejšie.

  1. Stavte na kvalitné podklady

Základom každej diplomovej práce sú kvalitné zdroje, podklady, ale aj výskum a prezentácia. Nemusíte byť na všetko sami. V niektorej z fáz písania diplomovky môžete požiadať o pomoc. Sú veci, ktoré nemusíte stihnúť sami, aby ste mali úspešnú a originálnu diplomovku. Môžete si nechať vyhotoviť podklady pre vašu tému diplomovej práce. Rovnako padne vhod napríklad pomoc aj s časovo náročným výskumom alebo úpravou gramatiky, ktorá je dôležitou súčasťou práce. 

Pri písaní diplomovej práce jednoducho nemusíte byť na všetko sami. Hlavne, ak nestíhate kvôli pracovnej vyťaženosti.