Dajte si záležať na pravopise a vyvarujte sa týchto chýb

Slovenský pravopis vie niekedy potrápiť aj ostrieľaných slovenčinárov, ktorí majú v malíčku takmer všetky pravidlá. Ak vás ešte len čaká bakalárska práca a nepatríte práve medzi ľudí, ktorí schytávali na diktátoch jednotky, prečítajte si, na aké chyby si treba dať pozor. 

Veríme, že mnohí z vás nemajú problém so základnými gramatickými pravidlami. Slovenčinu však neovláda každý, i keď by to tak malo byť. Pokiaľ máte kamarátov ktorým to až tak nejde, vďaka týmto tipom si môžu osviežiť pamäť. 

Nesprávne písanie y/i

Ach tie ička. Mnohí by si priali, aby mohli používať len jedno. Študenti a všeobecne ľudia sa najčastejšie dopúšťajú chýb pri písaní nominatívu množného čísla: 

Nesprávne: starý muži/starí muž

Správne: starí muži/starý muž

Podobne si dajte pozor aj na slová takíto/takýto, oni (muži)/ony (ženy), radi/rady a mäkké, tvrdé či obojaké spoluhlásky, s ktorými súvisí písanie vybraných slov. 

Nesprávne písanie privlastňovacích zámen

V rámci našej práce poskytujeme aj korektúru gramatiky a štylistiky. Bakalárske práce, ktoré kontrolujeme, sú často plné chýb, čo sa týka privlastňovacích zámen. Veľa ľudí má tendenciu písať zámená, ako tvoj, váš, vy,  s veľkým začiatočným písmenom. 

Pravidlá slovenského pravopisu jasne určujú, že veľké písmená píšeme na znak úcty len v adresnej listovej korešpondencii a v e-mailoch. Chyby tohto typu si všímame aj v textoch na webových stránkach, e-shopoch či blogoch. 

Nesprávne písanie úvodzoviek

Ďalšia chyba, ktorá znalcovi slovenčiny môže trhať oči. Písanie bakalárskej práce je náročné a študenti si musia dávať pozor nielen na obsahovú stránku a správnu štruktúru, ale aj také detaily, ako sú úvodzovky. Naozaj, neodporúčame vám zanedbať žiadny zdanlivo nepodstatný detail. 

Komisia si to všimne a kvôli chybám z nepozornosti či ľahostajnosti vám môže znížiť hodnotenie. Študenti majú vo zvyku písať pred citáciou anglické (horné) úvodzovky. V slovenčine sa na začiatku citácie píšu vždy dole a na konci hore. Na písanie dolných úvodzoviek sa používa skratka Alt + 0132 a horných Alt + 0147.

Najčastejšie chyby, o ktorých si nemyslíte, že sú chyby

 • nie len – nielen
 • môžme – môžeme
 • v komunikácií – v komunikácii
 • jedná sa o – ide o
 • mojim výskumom – mojím výskumom
 • napadlo ma – napadlo mi 
 • varianta – variant
 • potencionálny – potenciálny
 • záleží od – záleží na
 • závisí na – závisí od
 • čestné prehlásenie – čestné vyhlásenie
 • 100% – 100 %
 • za účelom – s cieľom
 • pre a proti – za a proti
 • prax v obore – prax v odbore
 • tohoto – tohto
 • vzhľadom k – vzhľadom na
 • má dopad – má vplyv
 • webstránka – webová stránka

Písanie prác na rôzne témy máme v malíčku!

Ak máte rešpekt z písania bakalárskej práce, môžeme vám pomôcť s prípravou podkladov či s finálnou korektúrou gramatickej, štylistickej, obsahovej i formálnej stránky. Neváhajte sa nám ozvať a využite možnosť nezáväznej objednávky!