Ako nastaviť obsah vo Worde?

Nezdá sa to, ale termíny odovzdania záverečných prác sú za rohom. Študenti, ktorí už majú za sebou kvantá seminárnych prác, esejí či písanie bakalárskej práce by už mali mať v malíčku formátovanie a úpravy dokumentov vo Worde. Na druhej strane tu sú nováčikovia, ktorým robí problém číslovanie strán či automatický obsah vo Worde. 

Správne formátovanie textu

Väčšina neostrieľaných študentov tvorí obsah manuálne, avšak ide o celkom nešťastné riešenie. Určite ste si všimli, že pri manuálne vytvorenom obsahu nemôžete kliknúť na jednotlivé nadpisy, čo môže pri rozsiahlych prácach ako sú bakalárske, diplomové, rigorózne či dizertačné práce skomplikovať čítanie dokumentu. Ďalším faktom je, že to nepôsobí profesionálne, keďže mnohí študenti len „vybodkujú” priestor medzi názvom kapitoly a číslom strany. Výsledkom je nezarovnaný obsah.

Ako iste viete, obsah sa odporúča robiť na konci, nie na začiatku písania dokumentu. Je to z toho dôvodu, že text musí byť správne formátovaný. Počas písania práce si nelámte hlavu s vecami ako je zarovnanie textu, riadkovanie, fonty, veľkosť písma alebo bold, tieto detaily si nechajte až na záver. 

Keď budete mať text napísaný, môžete sa venovať samotnému formátovaniu. Vpravo hore nájdete okno s názvom Štýly, s ktorým budete pracovať. Na obyčajný text by ste mali využiť štýl normálny, zatiaľ čo nadpisy označte štýlom Nadpis 1 a podnadpisy štýlom Nadpis 2, Nadpis 3 atď. Do prvej úrovne nadpisov patria aj časti ako úvod, teoretické východiská práce, cieľ práce, metódy a metodika práce, záver, zoznam použitej literatúry, prílohy a podobne. 

Ako urobiť obsah vo Worde?

Po dopísaní práce a zadefinovaní nadpisov a podnadpisov je čas vytvoriť automaticky generovaný obsah. Je to úplne jednoduché. Kliknite na kartu Referencie a úplne vľavo nájdete Obsah. Po jeho rozkliknutí sa vám zobrazia prednastavené štýly (automatické tabuľky a vlastný obsah). Pokiaľ vám ide o jednoduchosť a rýchlosť, vyberte si automatickú tabuľku. Ak sa rozhodnete pre vlastný obsah, môžete si ho prispôsobiť podľa vašich predstáv – zmeniť vodiaci znak, zvoliť formát obsahu či zaradiť doň ďalšie podnadpisy. 

Aktualizovanie obsahu

Tento krok nie je povinný, no ak sa rozhodnete zmeniť, upraviť či odstrániť niektoré nadpisy a podnadpisy, musíte obsah aktualizovať, pretože Word to neurobí automaticky za vás. V karte Referencie nájdete pri obsahu „aktualizovať tabuľku” a následne vyberte možnosť „aktualizovať celý obsah”. Veríme, že vašu záverečnú prácu zvládnete úspešne napísať a že vám finálne úpravy s našimi tipmi ušetria čas.