Úvod bakalárskej práce píšte až na záver

Medzi najdôležitejšie časti záverečnej práce patrí úvod. Bakalárska práca môže byť pre vás náročná úloha, ak ste doposiaľ nemali veľa skúseností s písaním seminárnych či semestrálnych prác. Pri nich sa totiž na vás “nalepí” veľa pravidiel a s písaním záverečnej práce tak nebude problém. Dôležitou informáciou je, že úvod bakalárskej práce je vhodné písať až na záver. 

Prečo mám písať úvod až na koniec?

Môže sa to zdať ako paradox a tí menej skúsení z vás si možno povedali, že je to nelogické, veď bakalársku prácu treba písať od začiatku a nie od konca. To je síce pravda, avšak pri úvode to neplatí. Je nevyhnutné nechať si ho až na záver, keď si budete istí nasledujúcimi informáciami:

  • prečo ste sa rozhodli spracovať danú tému a aký prínos bude mať pre spoločnosť
  • stručné uvedenie do problematiky a zoznámenie s obsahom jednotlivých kapitol
  • hlavný cieľ práce a čiastkové ciele, ktoré sú potrebné na jeho dosiahnutie
  • vysvetlenie, čím sa budete zaoberať v praktickej časti
  • popis výskumných metód a použitých riešení

Teraz už dáva väčší zmysel, prečo písať úvod až na záver, nemyslíte? Keby ste postupovali opačne, museli by ste ho aj tak prepísať, pretože spočiatku by sa nemusel zhodovať s obsahom a zisteniami vo vašej bakalárskej práci

Úvod určuje, či bude vaša práca pre čitateľov zaujímavá

Majte na pamäti, že záujem a nezáujem čitateľa o tému vašej bakalárskej práce stojí a padá na úvode. Ak je napísaný nezáživným štýlom a čitateľa dostatočne neuvediete do obrazu o téme, vašom primárnom cieli a metódach, nebude vedieť, čo vlastne môže očakávať a bude sa cítiť zmätene. 

Snažte sa preto úvod podať zaujímavým štýlom, aby boli čitatelia motivovaní prečítať si celú prácu. Vyvarujte sa ničnehovoriacim všeobecným tvrdeniam a slovnej vate, namiesto toho doň zakomponujte presvedčivé slová a relevantné fakty, ktoré vzbudia záujem o postup riešenia a rozuzlenie. 

Úvod akejkoľvek záverečnej práce by sme mohli prirovnať k textu na záverečnej strane obálky vašej obľúbenej knihy. Čo z toho, že je obálka pekná a kvalitná, keď autor nedokáže na malom priestore oboznámiť čitateľa s obsahom? S veľkou pravdepodobnosťou by ste si takú knihu nekúpili. S rovnakou perspektívou pristupujte aj k tvorbe úvodu. 

S My to napíšeme to budete mať jednoduchšie

Pokiaľ potrebujete pomoc, neváhajte nás osloviť. Máme dlhoročné skúsenosti s prípravou podkladov k záverečným prácam, gramatickou a štylistickou korektúrou, prípravou analýz, štatistík, prezentácií i prípravou odborných textov. Bakalárska práca (rozsah 54 000 až 72 000 znakov) môže byť pre mnohých tvrdším orieškom, no so správnymi ľuďmi to pre vás nebude žiadny problém