Nemáte čas na prípravu záverečných prác pri diaľkovom štúdiu? Tu sú možnosti, ako skĺbiť pracovný život so školou

Diaľkové štúdium je už dnes bežnou súčasťou života mnohých pracujúcich ľudí. Niektorí potrebujú získať titul, aby si udržali prácu, prípadne sa v nej mohli kariérne posunúť. Prípadne si chcú zvýšiť kvalifikáciu. Štúdium popri práci je však často ťažké skĺbiť ešte aj s rodinou. Sú však možnosti, ako sa dá udržať si prácu, rodinu aj úspešne ukončiť školu.

Vyhraďte si denný čas na školu

Hoci je diaľkové štúdium väčšinou orientované na štúdium cez víkendy a samoštúdium, je často potrebné zvládnuť obsah učiva, ktoré majú aj denní študenti. Ak si preto necháte štúdium na dni pred skúškami, môžete sa aj „zblázniť“. Trpieť budete vy, práca aj rodina. Je omnoho lepšie, orientovať sa na každodenný čas vyhradený len na školu. Vtedy budete mať čas na seba a štúdium. V takom prípade budete síce možno menej s rodinou počas dňa, ale budete s ňou viac, ako keď sa na týždne pred skúškami izolujete.

Pomôžte si s prácami

Seminárne práce majú za cieľ naučiť študentov pracovať s literatúrou a nadobudnúť autorské zručnosti. Ak však už máte túto etapu života za sebou, vždy je možnosť využiť pomoc, napríklad vypracovanie podkladov pre seminárne práce aj referáty. Takáto spolupráca s dobrou a spoľahlivou firmou vám zaručí kvalitný materiál a vie usporiť značný podiel času. Keďže absolvovanie niekoľkých predmetov je viazané priamo na záverečné práce.

Komunikujte so spolužiakmi

Diaľkové štúdium nemusí byť izolované. Ani by nemalo byť. Pretože zatiaľ, čo denní študenti majú spolu kontakt na univerzite aj na internáte, diaľkovým takýto kontakt obvykle chýba. Urobte to inak. Vytvorte si krúžok spolužiakov, kde si môžete zdieľať nápady, informácie, literatúru, alebo napríklad aj prednášky, prípadne poznámky, ak sa nebudete môcť zúčastniť v škole. Dnes je možnosť používať rôzne aplikácie, ktoré vám takúto komunikáciu umožnia. Ušetria vám čas a sú praktické. 

Buďte aktívni

Môže sa zdať, že aktivita vám zoberie omnoho viac času ako pasívnejší prístup. Opak je pravdou. Aktivitu počas štúdia vedia oceniť aj učitelia, aj prednášajúci. Navyše ak budete aktívni, tak budete mať možnosť si vybrať aj témy prác, či referátov medzi prvými. Tým získavate náskok, že môžete vybrať témy, ktoré sú vám bližšie, čo je určite lepšie, ako dostať tie, ktoré ostanú. Navyše s aktívnym písaním prác a referátov vám vždy môže poradiť kvalitný autor prípravou podkladov. Výsledok? Zvládnete aj externé štúdium popri práci. A ľahko. 

Záverečná práca nie je maličkosť

Bakalárska, diplomová, alebo aj dizertačná práca. To všetko sú práce, na ktorých stojí a padá získanie titulu. Preto sa tento záverečný krok rozhodne neoplatí podceniť. Aj pri štúdiu popri zamestnaní je rovnako nevyhnutné splniť všetky náležitosti písania záverečných prác. V tomto prípade je vždy skvelé, ak nemusíte byť na prípravu sami. Vhodné však je vybrať si autorov, ktorí pri príprave dokladov nevyžadujú zálohy ani platbu vopred. Viete si overiť ich referencie a nepomôžu vám len s prípravou samotnej práce, ale aj s jej obhajobou. Pomôžu vám vyriešiť námietky oponenta a získate aj podklady pre kvalitnú prezentáciu. To je rovnako dôležité, ako samotná pomoc s hlavným textom.