Problém zálohových platieb pri príprave podkladov k záverečným prácam

Platiť peniaze dopredu za dielo, ktoré ešte nie je hotové, je vždy riziko. Tento postup však čoraz viac uplatňujú spoločnosti, ktoré sa venujú príprave podkladov pre záverečné práce. Odôvodňujú to nákladmi, ktoré vznikajú pri tvorbe. Avšak pre objednávateľa to môže byť problém.

Kupujete si mačku vo vreci

Problém prípravy podkladov záverečnej práce je, že s autormi sa stretnete obvykle len pri jednej práci a to bakalárskej alebo diplomovej. Nejde teda napríklad o objednávku tovaru, či služieb, ktoré využívate pravidelne. Preto ak už spoločnosť dostane financie dopredu, k zákazke pristupuje tak, že nie vždy si dá záležať na stopercentnej kvalite. Pretože od výsledku už nebude záležať, či dostane zaplatené alebo nie.

Pripravte sa na príplatky

Ak si zaplatíte za prípravu podkladov dopredu, môže vás nepríjemne zaskočiť, čo všetko zrazu v cene nie je. Napríklad korekcie, zapracovanie pripomienok, doplnky, doplnenie zdrojov, formálna úprava a podobne. Zaplatíte raz, ale nie naposledy. Počas práce sa môžu vyskytnúť ďalšie navýšenia a tak zaplatíte omnoho viac, ako ste na začiatku čakali. Seriózna spoločnosť Vám vždy dopredu ozrejmí, za čo budete platiť a čo za svoje peniaze dostanete.

Platba dopredu je podozrivá

Ak autor odovzdá kvalitnú prácu, nebojí sa žiadať zaplatenie pri odovzdaní materiálov. Ide o férový prístup, do ktorého sa musí premietnuť aj to, že automaticky zapracuje napríklad prípravu na obhajobu, či prípravu prezentácie. Autor, ktorý peniaze žiada pred odovzdaním práce má omnoho menšiu motiváciu, aby pripravil podklady tak, že budete priustený k obhajobe. 

Pozor na neseriózny prístup

Vypracovanie podkladov k záverečnej práci je chúlostivá záležitosť. Preto sa stretávame aj s prípadmi, že za prípravu podkladov autorovi práce objednávateľ zaplatí a prácu nedostane v požadovanej kvalite. Prípadne vykazuje duplicitu, čiže vysokú zhodu. Ak autor nezapracuje pripomienky, môže sa stať, že nebude práca odsúhlasená na odovzdanie, a teda sa objednávateľ nedopracuje k úspešnej obhajobe. Rovnako dôležitá je aj obhajoba práca. Autor zareaguje na pripomienky v posudkoch, aj zodpovie položené otázky. 

Navyše peniaze nazad už žiadať nemôžete. Práve preto, že ide o diskrétnu službu, mnoho pofidérnych autorov podkladov začne objednávateľa doslova vydierať prezradením, že pri príprave práce neboli sami. A to nie je práve vec, ktorú by chcel človek pri záverečnej práci riešiť. Preto si dávajte pozor na každého, kto chce platby popredu. Neoverení a súkromní inzerenti pre vás predstavujú vyššie riziko.

mytonapiseme nežiadame od nikoho platbu v predstihu ani žiadne zálohy, pred odovzdaním diela. A ani žiadne zálohy. Aj to hovorí o tom, že sa u nás môžete spoľahnúť na kvalitu aj vysokú mieru diskrétnosti. Pracujeme na dôveru. Spolupracujeme s klientom až po úspešnú obhajobu. My dôverujeme vám a vy môžete nám.