Na čo si dať pozor pri príprave diplomovej práce

Priemerný človek píše diplomovku približne raz za život. Preto sa netreba čudovať, že s jej písaním nemá nikto príliš veľa skúseností. A na porekadlo, že tréning robí majstra, môžeme rovno zabudnúť. Ako teda napísať diplomovku zručne na prvý pokus? Základ je použiť sa od druhých a vyhnúť sa chybám, ktorých sa pri písaní diplomovky študenti dopúšťajú najčastejšie. 

Výber témy

Je síce fajn vybrať si zaujímavú a zložitú tému, ale v princípe je lepšie vybrať si tému, v ktorej ste doma. Napríklad pokračovať v rozoberanej téme z bakalárskej práce alebo v téme, ktorá vám bola počas štúdia blízka. Pretože k nej budete mať aj najviac literatúry a poznatkov. 

Od témy sa neodkláňajte

Problém môže nastať, ak si zvolíte tému, ktorá je podstatne širšia, ako problém, na ktorý sa upriamite v diplomovej práci. Mnoho študentov má tendenciu odkloniť sa od zadanej témy a nájsť si v nej niečo, čo im najviac zarezonuje a tomu venovať najviac pozornosti. Nerobte to. Preto sa spýtajte radšej svojho konzultanta. Prejdite si si s ním osnovu a vyčerpajte tému komplexne. K tomu vám môže pomôcť aj kvalitne pripravený rešerš.

Vyberte si vhodnú literatúru

Ideálne čo najskôr. Treba totiž počítať s tým, že nebudete jediný, kto sa možno danej alebo príbuznej téme venuje. No a kníh v knižniciach nie je neobmedzené množstvo. Preto sa môže stať, že ak budete s rezerváciou literatúry dlho čakať, nemusí sa vám ujsť.

Neignorujte harmonogram práce

Prípravu práce si dôsledne rozplánujte. To je vhodné ako pri príprave, tak aj pri štúdiu literatúry. Dôležité knihy, o ktoré je záujem, sa požičiavajú len na krátky čas. Preto bude potrebné tomu prispôsobiť aj samotné štúdium a rozvrhnutie času. Ak by ste predsa len mali problém, môžete napríklad využiť aj prípravu podkladov k diplomovej práci. Ušetríte tak čas aj stres.

Dlhší čas menej intenzívne

Diplomovú prácu je lepšie pripravovať si v dlhšom časovom horizonte a venovať jej pravidelne menej časových jednotiek. Nespoliehajte sa na to, že diplomovú prácu napíšete za mesiac alebo dva. Aj keby ste mali na túto časť písania dostatok času, nemusí sa vám podariť zrealizovať prieskum, dostať k literatúre, prípadne sa môžu vyskytnúť technické problémy. Je lepšie pripravovať sa skôr e menej intenzívne. Navyše sa tým vyhnete prokrastinácii.

Pomoc nie je problém

Ak vidíte, že diplomovú prácu nestíhate, neviete si poradiť s realizáciou praktickej časti, alebo máte problém so spracovaním témy, je lepšie požiadať o pomoc formou vypracovania podkladov k diplomovej práci. Vždy lepšie, ako diplomovku nespraviť kvalitnú a neukončiť dlhoročné štúdium.