Dôležitosť správneho citovania v záverečnej práci


Áno, citovanie v záverečných prácach je často otrava, ale je to viac než len formalita. Je to o tom ukázať, že viete, kde ste získali info a že rešpektujete prácu iných. A taktiež sa pri dodržiavaní pravidiel vyhnete mnohým komplikáciám. Takže, ako citovať bez chýb a urobiť z vašej práce niečo kvalitné?
 

Citovanie a parafrázovanie: základy, ktoré musíte vedieť

Citovanie je neoddeliteľnou súčasťou každej záverečnej práce. Pri písaní bakalárskych či diplomových prác by sa nikto nezaobišiel bez odbornej literatúry. Študenti sa spoliehajú na rôzne zdroje ako knihy, články, zborníky z konferencií, ale aj internetové zdroje. 

Všetko, čo z tejto literatúry do práce zapracujete, musíte v práci označiť. Napríklad, ak citujete z knihy, musíte uviesť:

 • meno autora, 
 • názov diela, 
 • vydavateľstvo, 
 • rok vydania 
 • a stranu. 

Príklad: Novák, Ján. História Slovenska. Bratislava: Mladé letá, 2020, s. 157.

Pri článkoch z časopisov je potrebné uviesť:

 • autora, 
 • názov článku, 
 • názov časopisu, 
 • ročník, 
 • číslo a strany.

Príklad: Kováč, Peter. „Inovácie v modernej technológii“. Technologický Svet, roč. 12, č. 3, 2023, s. 45 – 50.

Ako správne citovať?

 1. Citovanie internetových zdrojov: Pri citovaní online materiálov je dôležité uviesť autora, názov článku, názov webovej stránky, dátum publikácie a dátum, kedy ste zdroj navštívili. Napríklad: „Novák, J. (2020). Ako citovať internetové zdroje. Citovanie Online. Získané z http://www.citovanieonline.sk dňa 15.3.2021.“
 2. CRZP hľadanie: Centrálny register záverečných prác (CRZP) je užitočným nástrojom na overenie citácií a získanie spoľahlivých zdrojov. Môžete tu nájsť práce, ktoré boli už schválené a zverejnené, a použiť ich ako vzor pre správne formátovanie a citovanie.
 3. Základné citačné pravidlá: Každá akademická inštitúcia má svoje špecifické citačné štýly, ako APA, MLA, alebo Chicago. Je dôležité dodržiavať pravidlá, ktoré vyžaduje vaša škola. 

Na čo si dať pozor?

Nikdy neodovzdávajte záverečnú prácu bez správneho citovania. Plagiátorstvo je vážnym porušením akademickej integrity a môže viesť k disciplinárnym opatreniam.

Uistite sa, že všetky citácie sú presné a úplné. Chyby v citáciách môžu viesť k nesprávnemu pripisovaniu a znehodnotiť vašu prácu.

Používajte konzistentný citačný štýl počas celej práce. Ak začnete citovať podľa APA štýlu, pokračujte v tomto štýle až do konca práce.

Citovanie podľa APA

Príklad: Novák, J. (2020). História Slovenska. Mladé letá.

Citovanie podľa MLA

Príklad: Novák, Ján. História Slovenska. Mladé letá, 2020.

Citovanie podľa Chicago

Príklad: Novák, Ján. História Slovenska. Bratislava: Mladé letá, 2020.

TIP: Návod a stratégia pre hľadanie literatúry ako zdroja

Písanie bakalárskych a diplomových prác

Bakalárska práca: Zamerajte sa na jasné definovanie problému a použite relevantné zdroje, o ktoré sa opiera. Pri písaní bakalárskej práce je dôležité, aby citácie boli presné a odzrkadľovali aktuálny stav vedeckého poznania v danej oblasti.

Ako písať diplomovú prácu: Diplomová práca by mala byť komplexnejšia a mala by obsahovať hlbšiu analýzu témy. Citácie by mali byť použité na podporu vašich argumentov a teórií, pričom sa odporúča citovať aj protichodné názory a teórie.

Bojujete s formalitami pri písaní záverečnej práce? Sledujte náš blog pre ďalšie užitočné tipy a rady alebo to nechajte to na náš tím profesionálov.