Úloha konzultanta pri diplomovej práci

Na diplomovej práci (našťastie) nikto nepracuje sám. Pri jej písaní už pri výbere témy dostávate konzultanta. Človeka, ktorý je v téme doma, má o nej prehľad a je fundovaný poradiť. Dokáže v mnohých veciach pomôcť, na druhej strane za vás diplomovku nenapíše a nepomôže vám ani s vypracovaním podkladov.

Objasnenie témy diplomovej práce

Študenti vysokej školy majú rôznorodý prístup k výberu témy diplomovej práce. Niektorí si vyberajú tému podľa toho, ktorá im je najbližšia. Ďalšou možnosťou je vybrať si z tém podľa toho, ktoré ponúkne ich obľúbený učiteľ na škole. Alebo si priamo s konzultantom dohodnú vopred špeciálnu tému. Aj to je možné, ak sa to spraví v dostatočnom predstihu. Konzultant je však ten pravý človek, s ktorým si treba hneď v úvode tému rozobrať. Dokáže veľmi zručne poradiť, na čo sa zamerať, aké zdroje využiť, kam sa obrátiť a čo by v práci vyžadoval. Je dobré sa s ním pravidelne radiť, nakoľko jeho posudok bude súčasťou hodnotenia, ktoré dostanete.

Pravidelné konzultácie

Školiteľ nie je niekto, kto od vás bude vyžadovať, aby ste mu každý týždeň chodili referovať, ako pokračujete s diplomovou prácou. V niektorých prípadoch študenti so školiteľom nekonzultujú žiadny progres. Nie vždy je to však ideálne riešenie. Pretože práve školiteľ vás môže zorientovať, či ste sa nevydali nesprávnym smerom, alebo vás správne navedie na nové možnosti. Využívať môžete konzultačné hodiny.

Diskusia

V rámci konzultačných hodín so školiteľom je veľmi hodnotná diskusia, ktorá sa bude týkať diplomovej práce. Školiteľ v nej vie klásť správne otázky, ktoré vám pomôžu napredovať v diplomovej práci. Školiteľ mnohé otázky, ktoré položí v rámci konzultácie, položí následne aj v posudku. Ak ich ale nájde kvalitne zodpovedané v diplomovke, hodnotenie práce sa zlepší.

Nepomôže vám s prípravou podkladov

Úloha konzultanta je veľmi cenná v úvode práce aj v jej priebehu. Môže vás smerovať, radiť vám aj prípadne opraviť smer, ak sa vydáte tým nesprávnym. Rovnako vám môže pomôcť aj s literatúrou aj jej získaním. Na druhej strane vám nepomôže s prípravou podkladov. Tie si musíte vypracovať sami, alebo aj na základe odporúčaní a konzultácií požiadať o pomoc pri príprave podkladov profesionálnu spoločnosť, ktorá sa príprave podkladov pre diplomové práce venuje. Ak prejdete konzultáciou so školiteľom a posuniete informácie aj spoločnosti, podklady budú omnoho kvalitnejšie.

Nepomôže vám s úpravou ani opravou

Konzultant nie je človek, ktorý vám bude radiť v tom, ako máte upraviť prácu formálne, ako správne citovať alebo zapisovať bibliografické odkazy. Takéto postupy sú zakotvené v smerniciach, ako prácu písať, ale rovnako sú aj súčasťou prípravy podkladov nad diplomovú prácu. Konzultant rovnako nie je korektor. Preto je ideálne, ak si diplomovú prácu necháte skontrolovať aj ďalšími očami, ako sú tie vaše, prípadne využijete služby profesionálneho korektora.