Time manažment vám nič nehovorí? Riaďte sa metódou podľa Eisenhowera

Timenamagement

Máte pocit, že sa váš to-do list každým dňom iba predlžuje a vôbec neviete, ako naložiť so všetkými školskými povinnosťami? Je čas si priznať, že time manažment nie je vašou silnou stránkou. No nezúfajte, nie ste sami! Vysokoškolský život môže byť hektický a stresujúci, obzvlášť, keď neviete, ako napísať bakalársku prácu, ale existuje veľa metód, ktoré vás naučia efektívne pracovať s časom. Jednou z nich je Eisenhowerova matica.

Iste máte zoznam úloh a neviete, kde začať. S prioritizáciou vám pomôže Eisenhowerova matica. Znie to hrôzostrašne, no jednoduchý systém štyroch kvadrantov, ktorý vám umožní kategorizovať úlohy na základe ich dôležitosti a naliehavosti. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

1. kvadrant

Do prvého kvadrantu zaraďte úlohy, ktoré sú naliehavé a dôležité. Keďže si vyžaduje vašu okamžitú pozornosť, mali by ste im dať najvyššiu prioritu. Sem patria napríklad neodkladné termíny odovzdania seminárnej práce, prezentácie či stretnutie so školiteľom. Jednoducho ide o úlohy, ktoré musíte splniť načas, inak môžete mať problémy. Neodkladajte ich na neskôr a uprednostnite ich pred menej dôležitými úlohami. 

2. kvadrant

Druhý kvadrant zahŕňa prácu, ktorá je dôležitá, ale nie naliehavá. Reč je napríklad o úlohách, ktoré si môžete naplánovať na ďalší týždeň, aby ste ich dokončili včas a vyhli sa stresu. Môže ísť o plánovanie a napísanie seminárnej práce alebo o dlhodobé ciele, ktoré chcete dosiahnuť a potrebujete sa im venovať konzistentne. 

3. kvadrant

Tretí kvadrant v Eisenhowerovej matici zahŕňa úlohy, ktoré sú naliehavé, ale nie sú dôležité. Patrí sem napríklad odpovedanie na e-maily či telefonické hovory. Uvedomte si, že tieto úlohy by nemali byť prioritou a mali by sa riešiť až po úlohách z prvých dvoch kvadrantov. Ak už nemáte na výber a musíte niečo súrne vyriešiť, snažte sa to vykonať v čo najkratšom čase. V opačnom prípade nedokončíte úlohy s najvyššou prioritou. 

4. kvadrant

Do štvrtého kvadrantu Eisenhowerovej matice zaraďte úlohy, ktoré nie sú ani naliehavé, ani dôležité. Tieto úlohy by mali byť na konci vášho zoznamu a mali by sa riešiť len vtedy, keď máte voľný čas a vyriešili ste všetky dôležitejšie úlohy. Ide o úlohy, ktoré nemajú žiadnu alebo malú hodnotu a nemali by ste im venovať toľko pozornosť, aby vám neušlo nič podstatnejšie

Záver

Ak si chcete chcete efektívne rozdeliť úlohy a stanoviť priority, aby ste všetko stihli bez nervového vypätia, vyskúšajte sa riadiť touto metódou. Stačí si len napísať všetky povinnosti na papier. Potom môžete začať pracovať na úlohách z prvého kvadrantu a postupovať zoznamom.

Tlačí vás čas a potrebujete sa venovať záverečnej práci? Uľahčite si to a zverte podklady do našich rúk. Náš tím profesionálov má bohaté skúsenosti s tým, ako písať bakalársku prácu i iné druhy prác. Sme tu pre vás a radi vás odbremeníme.