Správna prezentácia pri záverečnej práci. Ako na ňu a na čo si dať pozor?

Súčasťou každej záverečnej práce je aj finálna prezentácia. Tá môže v konečnom dôsledku rozhodnúť o tom, aké bude vaše výsledné hodnotenie za hodiny námahy. Preto je potrebné si prezentáciu systematicky a dobre pripraviť. Neviete ako na to?

Výstižná, svieža a zaujímavá

Prezentácia záverečnej práce bude trvať približne 10 minút. Príprava však zaberie omnoho viac času. Hlavnou úlohou prezentácie je predstaviť problém v bakalárskej alebo diplomovej práci, predstaviť zistenia, výskum a urobiť zhrnutie. Mnoho študentov pritom nevie, ako do pár minút prezentácie vtesnať niekoľko desiatok strán a pritom zapracovať aj odpovede na školiteľov, či oponentov posudok. Nie je to tak zložité.

Prezentácia musí byť zaujímavá

Pri tvorbe prezentácie sa vyvarujte najmä toho, aby ste si na jednotlivé slajdy písali presne to, čo chcete povedať. Nehodia sa ani dlhé odseky, celé vety, či vysvetlenia. Práve naopak, prezentácia by mala byť vizuálne zaujímavá, plná obrazového materiálu, ktorý budete ústne prezentovať pred komisiou.  

Ideálna štruktúra prezentácie

Dobrá prezentácia má rovnako ako diplomová práca svoju štruktúru. Využiť môžete napríklad nasledovný postup, ako si prezentáciu zostavíte:

  • Úvodné predstavenie s menom a témou diplomovej práce
  • Krátke zdôvodnenie výberu témy a cieľ práce
  • Krátke zhrnutie teoretickej časti
  • Používané metódy a prezentácia výskumu
  • Výsledky vašej práce
  • Prínosy zistení a záver
  • Odporúčania pre využitie v praxi a ďalšie možnosti využitia poznatkov
  • Odpovede na otázky z posudku

Samozrejme, je potrebné byť následne pripravený aj na diskusiu.

Prezentácia a vypracovanie podkladov k záverečnej práci

V prípade, že potrebujete pomôcť so zhotovením podkladov k diplomovej alebo inej záverečnej práce, je vhodné, aby ste si nechali vypracovať k práci aj obhajobu. Tu je však potrebné obrátiť sa na ľudí, ktorí vám nielenže spravia strojovú prezentáciu, ale vás na odprezentovanie práce aj pripravia. To v praxi znamená, že si s vami celú problematiku prejdú. A nielen to – ak budete spolupracovať s niekým na vypracovaní podkladov k diplomovej práci aj záverečnej prezentácie, nezabudnite si zistiť, či zapracuje aj otázky z posudku.

Tu totiž môže nastať zásadný problém. Ak dostanete prezentáciu bez zapracovaných otázok od školiteľov, prezentácia je prakticky nepoužiteľná. Váš školiteľ aj oponent totiž očakávajú, či adekvátne zareagujete na ich pripomienky k práci. Ak im nedáte dostatočnú odpoveď, vaša práca prejsť nemusí a vzbudí podozrenia o originalite. Preto nikdy nezabúdajte na to, aby boli súčasťou vašej prezentácie aj odpovede na otázky.