Pomôcky pri písaní záverečnej práce

Napísať záverečnú prácu nie je maličkosť. Počet hodín štúdia, tvorby a písania prirodzene závisia aj od jej náročnosti. Seminárna práca si vyžaduje inú prípravu ako bakalárska, či diplomová a rigorózna. Sú však tipy, ktoré vám uľahčia písanie každej z nich. Preto je dobré ich poznať.

Inšpirujte sa napísanými prácami

Manuály a školské smernice určujú vždy presne, ako škola vyžaduje napísanie záverečných prác. Nie vždy sú však dostatočne jasne formulované a niekedy je jednoduchšie pozrieť si záverečné práce predchádzajúcich ročníkov. Pri porovnaní so smernicou budete ľahšie vidieť, ako vyzerajú požiadavky školy pretavené do praxe. A ľahšie sa im prispôsobíte. 

Naštudujte si formálnu stránku popredu

Týka sa to hlavne uvádzania zdrojov, citácií, parafráz, úpravy práce a podobne. Veľmi dobrou pomôckou je, ak si na jednu A4 vytlačíte priamo formálne príklady, ako majú vyzerať jednotlivé časti práce. Takýto vzor je dobré mať napríklad aj pri citáciách v elektronickej forme. Následne už môžete odkaz len kopírovať a potom  prepisovať mená, strany a čísla. Formálna úprava ostane zachovaná a jednotná. Rovnako na nič nezabudnete. 

Spravte si rituál

Rituály má naše telo veľmi rado. Hovorí sa im aj rutina  a hoci sa tvrdí, že je nudná, tak na niektoré činnosti v našich životoch má pozitívny vplyv. Je to práve písanie záverečných prác. Nastavte si v priebehu dňa presne stanovený termín, kedy sa práci budete venovať. Vaše telo to bude brať ako fakt a ani ho nenapadne prokrastinovať. Zvyk je totiž železná košeľa.

Dajte si odmenu

Nemusí to byť za každou presedenou hodinou. Ale napríklad za týždeň, ak splníte predpísaný počet strán alebo naštudovania literatúry a podobne. Vtedy sa odmeňte. Motivácia spolu s rutinou pohnú záverečnú prácu výrazne dopredu. Ak neveríte, vyskúšajte. 

Priebežne si kontrolujte obsah práce

Hlavne pri dlhších prácach ako je diplomová alebo rigorózna práca, je veľmi dôležité priebežne si kontrolovať obsah. Aby jednotlivé myšlienky kapitol na seba nadväzovali a prípadne ste sa v jednotlivých kapitolách neopakovali. Ak chcete na niečo upozorniť, a bolo to už v práci spomenuté, v texte na to iba odkazujte a už znovu nepíšte. Preto je vhodné priebežne kontrolovať obsah a držať sa vopred stanovenej štruktúry kapitol. 

Dajte si poradiť

Čím náročnejšiu záverečnú prácu píšete, tým lepšie je sa na niekoho obrátiť, kto vám môže s jej prípravou pomôcť. Či už prípravou podkladov na diplomovú prácu, alebo s pomocou pri výskume a v praktickej časti. Možno budete potrebovať len skontrolovať gramatiku,alebo pripraviť dobre na obhajobu. Nebojte sa využiť pri príprave záverečných prác pomoc. Obvykle ju budete písať len raz v živote, tak sa netreba hanbiť priznať, ak s niečím budete potrebovať pomôcť.