Pomoc s obsahom pri záverečnej práci. Na čo si dať pozor?

Pri záverečnej práci je nutné nazerať na obsah z dvoch uhol pohľadu. Prvým je spracovanie samotnej témy a druhou, nemenej dôležitou stránkou obsahu, je formálna štruktúra. Preto ak sa chystáte pracovať na záverečnej práci, bude potrebné pracovať s oboma stránkami.

Obsahová stránka

Pri uchopení témy záverečnej práce mnoho študentov nevie, ako začať samotné písanie textu. V tomto môže byť veľmi vhodnou pomocou dodržanie štruktúry práce. Nastavenie si jednotlivých kapitol od úvodu až po záver.

Pri každej kapitole je vhodné naznačiť si niekoľko poznámok, ktoré následne rozpracujete do uceleného textu. Takto dokážete po častiach napísať prácu s omnoho väčším a prehľadom, jasnejšie štruktúrovanú a samozrejme aj rýchlejšie, ako keď sa pustíte rovno do písania textu stranu za stranou.

Ako si zvoliť štruktúru?

Štruktúru práce môžete rozširovať alebo aj zužovať. Rovnako tak aj názvy kapitol podľa toho, ako sa bude vyvíjať tvorba samotného obsahu a vlastný výskum v práci. Ak si napríklad neviete poradiť so správnou štruktúrou vašej záverečnej práce, môžete si napríklad nechať vypracovať aj podklady k záverečnej práci, ktoré vám značne uľahčia písanie a členenie obsahu. Ideálne je, ak postupujete pri tvorbe od najvážnejších tém k menej závažným a postupne prechádzate od generalizovania k individualizovaniu poznatkov vo vašej práci.

Základné formy obsahu

Už na začiatku je vhodné vedieť, ako je záverečná práca štruktúrovaná aj formálne. Vďaka forme totiž budete už dopredu vedieť, ako ovplyvniť obsah tak, aby tvoril v práci spolu s formálnym členením súvislé a logické dielo.

Podľa štandardov vysokej školy sa môže členenie práce jemne líšiť. Medzi všeobecné normy však patrí rozdelenie obsahu práce na:

  • obal
  • titulný list
  • čestné vyhlásenie o originálnosti práce
  • abstrakt
  • predhovor
  • obsah
  • úvod
  • jadro
  • záver
  • zoznam bibliografických odkazov

Ak si už na začiatku vyskladáte obsah v takomto poradí, aj samotné písanie vám pôjde viac od ruky.

Najčastejšie chyby pri písaní obsahu práce

Pri tvorbe obsahu je vhodné vyhnúť sa najčastejším chybám, medzi ktoré patrí nezvládnutie formálnej úpravy. Tu je základom dobre si naštudovať smernicu školy. Nesnažte sa napísať prácu na jeden šup a písať po kapitolách. Utriedite si tým lepšie myšlienky a práca bude čitateľná. Rovnako nie všetko v živote musíte zvládnuť sami. Podklady k diplomovej, bakalárskej alebo rigoróznej práci si môžete nechať aj vypracovať a ušetríte si tým mnoho starostí.