Oplatí sa po skončení VŠ pokračovať v doktorandskom štúdiu?

Stojí vám na stole prihláška na doktorandské štúdium a rozmýšľate, čo ďalej? Trh práce sa v súčasnosti neustále mení a mnohí vysokoškoláci si kladú otázky, či má zmysel pokračovať ďalej v doktorandskom štúdiu. Je to investícia do budúcnosti alebo len strata času? Ak je diplomová práca už za vami a rozhodli ste sa pokračovať ďalej, v tomto článku nájdete odpovede. 

Výhody a nevýhody doktorandského štúdia

1.Hlbšie odborné znalosti a výskumné zručnosti

Počas doktorandského štúdia si osvojíte hlboké odborné vedomosti a zručnosti. To môže byť užitočné pre študentov, ktorí majú záujem pokračovať v akademickej kariére, alebo sa  chcú stať expertmi vo svojom odbore. Počas doktorandského štúdia sa naučia, ako navrhovať a realizovať výskumy, následne analyzovať a interpretovať dáta a taktiež hodnotiť záverečné práce

PhD štúdium preverí limity študenta. Nejde len o suché písanie prác a niekoľkohodinové sedenie nad knihami. Študent si zlepší aj soft skills – naučí sa pracovať v kolektíve odborníkov, zdokonalí svoje prednášacie schopnosti a dokáže si efektívne manažovať čas či multitaskovať. 

2. Prestíž

Titul PhD môže zvýšiť vašu prestíž a vášmu profesionálnemu profilu dá väčšiu váhu, čo sa môže hodiť pri hľadaní zamestnania. Držitelia titulu PhD sú často považovaní za autority a pravidelne prednášajú na konferenciách, seminároch a iných podujatiach. Okrem toho môžu poskytovať odborné konzultácie a písať recenzie či články.  

3. Väčšia flexibilita

Doktorandské štúdium je flexibilné vo viacerých ohľadoch, čo môže byť pre študentov prínosom, ale aj výzvou.  Doktorandi si vedia viac prispôsobiť pracovný čas, na rozdiel od bežného zamestnania. Častokrát si môžu určiť aj miesto práce – doma, v knižnici alebo priamo v škole podľa potreby. 

4. Financie

Doktorandi nedostávajú plat, ale štipendium. Jeho výška sa líši v závislosti od univerzity, odboru a zdroja financovania. Vo všeobecnosti sa pohybuje od 500 do 1000 eur. Na Univerzite Komenského ide o približne 800 eur. 

Či je to postačujúce? Väčšinou nie, doktorandi popri štúdiu pracujú, avšak stíhať zamestnanie aj školu je náročné z hľadiska času i psychickej pohody. Nevýhodou je tiež to, že PhD štúdium sa nezapočítava do odpracovaných rokov, čo je problém pre ženy, ktoré plánujú materskú dovolenku.  

5. Obmedzené možnosti zamestnania

Niektoré odbory majú obmedzený počet akademických pozícií. To znamená, že získať stabilné zamestnanie na akademickej pôde je častokrát boj. Konkurencia je jednoducho veľká.