Najčastejšie gramatické chyby v bakalárskych prácach

Gramatické chyby v bakalárskej práci znižujú jej kvalitu a dôveryhodnosť. Môžu stáť aj za znížením hodnotenia a to bez ohľadu na to, ako vzorne ste sa k spracovaniu práce postavili. 

Špecifikom gramatických chýb pritom je, že sú nezávislé na tom, akej téme sa venujete. Preto je vhodné vyvarovať sa ich vo všeobecnosti a vylepšiť si písomný prejav. Je to nielen investícia do bakalárskej, ale každej ďalšej práce, ktorú budete v živote písať.

Predložky s a z

Slovenčina má komplikované písanie a vyslovovanie predložiek. Preto patrí k veľmi častým chybám zlé uvedenie predložky. Pritom ak nejde o preklep, ale neznalosť, tak vzhľadom na časté používanie predložiek v práci to môže predstavovať závažný problém.

Najväčší problém býva s predložkami s / z a so / zo. Ak nemáte istotu, aký tvar použiť, je vhodné vrátiť sa na základnú školu a spojenie vyskloňovať. 

Predložku s a so píšte vtedy, ak sa pýtate na otázku s kým?, s čím? a používate inštrumentál

Predložku z / zo používate v genitíve, teda ak sa na spojenie pýtate otázkou 

z koho?, z čoho? 

Raz a krát

Veľmi často sa práve toto spojenie môže vyskytnúť v bakalárskej práci a to hlavne pri vyhodnocovaní dotazníkov alebo úloh. Je nutné si osloviť jednoduché pravidlo. Prípona krát sa používa vždy spoločne so slovom. Napríklad desaťkrát, dvanásťkrát a podobne. Ak používate príponu raz, píšete ju oddelene: dva razy, päť ráz, prvý raz, vždy oddelene.

Váš a Vaši

Bakalárska práca nie je osobný list. Preto ak budete písať kdekoľvek slová ako váš, vašimi, vám, tak ich píšete vždy malým písmenom. Niektorí ľudia majú tendenciu písať oslovenie vždy veľkým. Je to gramatická chyba. Veľké písmeno sa používa len v prípade vykania a oslovenia konkrétnej osoby.

Rady a radi

Aby toho nebolo málo, tak slovenčina vie poriadne zavariť aj pri rovnakom slove. Ako správne umiestniť koncovku pri slove oni a ony, radi a rady a podobne? Princíp je opäť jednoduchý. Mäkké i sa píše len v prípade mužského rodu. Napríklad chlapi majú radi. Ženský a stredný rod sú výsostne s ypsilonom. Teda ženy majú rady a rovnako aj deti majú rady.

Svojim a svojím

Keďže je bakalárska práca do veľkej miery prezentáciou vlastných zistení a výskumu, slová ako svojim a svojím bývajú často spomínanými. A často nesprávne. Pritom na uvádzanie správneho tvaru je potrebné naučiť sa opäť len jednoduché pravidlo. S dĺžňom sa používa výhradne inštrumentál jednotného čísla. Teda napríklad so svojím výskumom. Bez dĺžňa použijete tvar v prípade datívu množného čísla. Napríklad svojim známym. Rovnako sa toto pravidlo aplikuje aj na spojenia tvoj, váš, náš, či môj.

Nominatív množné číslo

Jedna z najčastejších chýb a to nielen v bakalárskej práci, ale aj v bežnom písomnom prejave. Slovenčina je postavená na výnimkách a nominatív množného čísla je jednou z nich. Dobrý prístup, použijete ypsilon. Ak použijete slovo dobrí anketári, napíšete ho s mäkkým i. V tomto prípade koncové písmeno prídavného mena určite slovo za ním. Mnoho ľudí tomu nevenuje pozornosť. Preto  robia chyby. Často dokonca aj v nadpisoch kapitol bakalárskej práce. Pritom aj tejto gramatickej chybe sa pri troche opatrnosti ľahko vyhnete. 

Ak si neviete rady s gramatikou alebo chcete poradiť ako nerobiť gramatické chyby, prípadne si prácu nechať opraviť, sme tu pre vás