Najčastejšie chyby pri písaní diplomovej práce

Pri diplomovej práci sa môžete dopustiť niekoľkých chýb, ktoré poškodia vašu svedomitú prípravu a znížia dobré hodnotenie. Nejde pritom o pravopisné chyby. Preklep aj štylistickú chybu komisia odpustí. Avšak sú omnoho závažnejšie chyby, ktoré môžu zmariť vašu snahu o vysnívanom diplome.

Nedostatok literatúry

Pri diplomovej práci je dôležitá nielen kvantita, ale aj kvalita zdrojov. Pretože môžete mať použitých aj sto kníh, ak to budú nerelevantné alebo nevedecké zdroje, príliš veľa náklonnosti si nezískate. Rovnako ani vtedy, ak budete čerpať z piatich, či desiatich knižiek. Preto je dôležité staviť na kvalitné zdroje, zdroje venujúce sa téme odborne a v dostatočnom počte. Pri diplomovej práci sa za minimálny štandard považuje 30 – 40 zdrojov.

Plagiátorstvo

V súčasnosti sa už nedá odpísať diplomovka z dvoch iných, ako to spravili napríklad aj mnohí súčasní politici. Práve kvôli takýmto sabotérom vzdelania bol vytvorený Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác. Prijateľná zhoda s inými publikáciami je niekde na úrovni 20 – 30 %, pretože každý vie, že citácie sú jednoducho zhodou. Ak však zhoda porastie, máte problém. V takomto prípade je vhodné jednoducho písať prácu vlastnými slovami. Vyhnete sa zhode.

Zlý časový odhad

Diplomovka nie je seminárna práca, ktorú s vypätím síl zbúchate počas víkendu. Diplomovka je skutočne náročné dielo, ktoré si vyžaduje približne rok prípravy. Študovania, poznámkovania, výskumu, písania, úprav a prípravy prezentácie. Mnoho študentov sa domnieva, že všetko môžu stihnúť za mesiac či dva. Nemôžu, ak chcú aby ich diplomovka obstála kvalitatívne nároky. 

Nesprávna forma

Znie to paradoxne, ale ak spravíte preklep v práci, nie je to nič hrozné. Ak spravíte metodologickú chybu, budete zle uvádzať citáciu alebo nedodržíte stanovenú formu, diplomovka vám neprejde. Áno, ide o formálnu záležitosť, ale tá je pri diplomovej práci takmer rovnako dôležitá ako obsah. Je to z dôvodu, že diplomová práca je akési malé vedecké dielo. A to musí mať svoju predpísanú formu. Cieľom diplomovky  je preveriť nielen ako viete pracovať s vedomosťami, ale rovnako, ako viete správne dodržiavať vedecké postupy a s tým súvisí aj formálna stránka.

Nesprávny čas

Nejde len o dostatok času na spracovanie práce, ale aj o to, aby ste nevybehli do knižnice v rovnakom čase ako ostatní študenti. Pretože zdroje k práci sa veľmi ľahko minú. Potom prichádza problém, kde nájsť relevantnú literatúru, čo môže skončiť práve tým, že nemáte dostatok kvalitných zdrojov. Preto je dobré rozplánovať prípravu na dlhší čas dopredu.

Chybám sa môžete aj vyhnúť

Správnym plánovaním, dôslednou prípravou a dôkladným prístupom. Netreba sa však hanbiť ani požiadať o pomoc. Nejde o plagiátorstvo, práve naopak, vďaka pomoci, príprave podkladov, analýz, rešeršov sa vyhnete chybám, ktoré by vašej práci znížili výsledné hodnotenie pri jej obhajobe. My vám môžeme pomôcť v každom smere, ako sa týmto najčastejším a aj ďalším rôznych chybám vyhnúť.