Koľko času je potrebného na napísanie záverečnej práce?

Rozvrhnúť si čas na štúdium, skúšky, prípadne na prácu a písanie záverečnej práce nebýva vždy jednoduché. Hlavne v prípade, ak neviete presne, ako dlho vám môže písanie záverečnej diplomovej alebo bakalárskej práce trvať. Preto sa dnes pozrieme aspoň na približný časový odhad, s ktorým je nutné počítať a ukážeme si, ako sa dá čas pri písaní záverečnej práce ušetriť.

Písanie nie je hlavný žrút času

Pri písaní bakalárskej alebo diplomovej práce nemožno počítať iba s predpokladom, za aký čas napíšete 30 – 80 normostrán. Pretožekaždý, kto už podobnú záverečnú prácu písal, dobre vie, že samotné písanie zaberá len zlomok času. Ak chcete odviesť skutočne kvalitnú prácu, tak si rezervujte na prípravu záverečnej práce približne tri mesiace súvislej prípravy.

Najviac času zaberie štúdium a výskum

Pri samotnom písaní záverečnej práce je veľmi dôležitý zdrojový aparát. No a ten je nutné naštudovať. A nielen naštudovať, ale aj vypátrať. Samotné štúdium desiatok odborných prác a ich konceptovanie, poznámkovanie a prepisovanie citácií zaberie niekoľko desiatok hodín času. Tento čas je však možné skrátiť tým, ak použijete napríklad aj zdroje, ktoré ste študovali v minulosti a už nemusíte čítať všetky knihy znova.

Konzultácie

Záverečnú prácu je nutné konzultovať a to zaberie opäť niekoľko hodín. V súčasnosti je možnosť využiť konzultácie aj online, ale niekoľko hodín v rozhovore so školiteľom vás neminie. Počítajte 5 – 10 hodín.

Čas na výskum

Súčasťou diplomovej práce je aj terénny výskum. Ten môže trvať opäť rozdielne dlho. Záleží, či ho realizujete sami, alebo s pomocou. Na výskum sa však odhaduje, že mu študent rezervuje približne 80 hodín.

Skvelé tipy na úsporu času

  • Pracujte na svojej záverečnej práci v presných úsekoch počas dňa. Nepracujte na práci celé dni.. Stanovte si presné časové úseky, ktoré vám pomôžu ostať svieži a sústredení. Samozrejme, neprerušíte písanie práce v momente, keď vám pôjdu dobre myšlienky, ale snažte sa čas dodržať. Napíšete tak viac za menej času.
  • Pracujte na téme, ktorá vás baví. Všetko vám tak pôjde ľahšie od ruky.
  • Spolupracujte s dobrým konzultantom. Ten vás podporí a nasmeruje. Ušetrí vám to mnoho slepých uličiek.
  • Nechajte si vypracovať podklady k záverečnej práci. Ak nemáte veľa času a máte pocit, že sami všetko nestihnete, pokojne si nechajte vypracovať podklady. Odovzdáte tak kvalitnú prácu bez časového stresu.
  • ●       Nemusíte byť na všetko sami. V súčasnosti je možné využiť mnoho služieb, ktoré pomôžu skrátiť čas na prípravu záverečnej práce. Ak si chcete nechať vypracovať podklady, môžete napríklad využiť služby korekcie, alebo si nechať záverečnú prácu náležite upraviť, prípadne skontrolovať, či je všetko v súlade so štandardami a smernicami. Čím menej toho budete musieť urobiť sami, tým menej času vás príprava záverečnej práce bude stáť.