Chyby, ktoré vám zbytočne skomplikujú písanie záverečnej práce

pisanie zaverecnej prace na notebooku

Záverečná práca je iná ako práce, ktorým sa venujete počas vysokoškolského štúdia. Vyžaduje viac vedomostí, trpezlivosti a hlavne systém, keďže vieme, koľko strán má mať diplomová práca. Diplomové i bakalárske práce musia byť vyšperkované do dokonalosti. Ako študent by ste sa mali vyvarovať nasledujúcim zlým návykom, ktoré vám môžu skomplikovať priebeh písania.  

Dlhé súvetia, ktorým nikto nerozumie

Záverečné práce by mali pozostávať z jednoduchých a jasných viet. Mnohí študenti si však myslia opak – čím zložitejšie súvetia, tým odbornejšia práca. Samozrejme, sem-tam sú dlhé súvetia povolené a netreba ich zas umelo deliť. No pri čítaní 5-riadkovej vety sa čitateľ stratí a unikne mu pointa. Na zatraktívnenie textu študenti zvyčajne používajú veľa spojok, častíc a slovnej vaty. 

Ako na to:

  • snažte sa písať 15 – 20-slovné vety,
  • striedajte krátke a stredne dlhé vety so zložitejšími súvetiami,
  • píšte jednoducho a vecne,
  • nevýrazné dlhé odseky prevzdušnite” podnadpismi.

Nadužívanie trpného rodu

Kým v angličtine sa bežne v komunikácii i písanom slove používa trpný rod, v slovenčine je to neprirodzené a uprednostňuje sa v nej činný rod. Pozrime sa na príklad:

Trpný rod: Kniha bola napísaná Williamom Shakespearom.

Činný rod: Knihu napísal William Shakespeare.

Ako môžete vidieť, trpný rod zbytočne skomplikuje písanie prác, ktoré sú potom náročnejšie na pochopenie. Držte sa jasného tónu, univerzálnosti, píšte dynamicky a prirodzene (s ohľadom na odbornosť). 

Vynechanie poctivej korektúry

Pred vytlačením a zviazaním práce dbajte na to, aby bola gramaticky a štylisticky v poriadku. Chápeme, že po niekoľkomesačnom písaní toho máte plné zuby, no vynechanie korektúry je, ako by ste sa vzdali tesne pred cieľom. Slovenčina je náročný jazyk a aj tí zbehlejší s ňou môžu mať občas problém. Venujte čas poctivej kontrole a úpravám od človeka, ktorý tomu rozumie. 

Najprv teória, potom prax

Bez teoretickej časti by ste sa vo vašej práci nikam nepohli. Venujte jej dostatok času, avšak myslite na to, že komisiu skôr zaujíma váš vlastný prínos. Výcuc teórie zvládne napísať každý, no ak je praktická časť ušitá horúcou ihlou, vaša záverečná práca nevzbudí dobrý dojem. Preto si rovnomerne rozložte čas na teóriu i výskum. 

Zlá organizácia

To neplatí len pre výskumnú časť, ale tiež písanie teoretickej časti. Celý proces písania by mal mať svoj postup. Nepreskakujte z jedného zdroja na druhý a nemiešajte rôzne informácie a citácie bez vopred pripravenej rešerše. Každá časť záverečnej práce musí mať jasnú štruktúru a postupnosť myšlienok. Vaša téma môže mať potenciál a môže zožať úspech, nenechajte ju stroskotať na zlej organizácii. 

 

Netrápte sa, ak neviete nájsť vo veciach systém. Obráťte sa na našich profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. Pomôžeme vám s prípravou podkladov i záverečnou korektúrou a finálnou úpravou bakalárskej, diplomovej či inej práce.