5 vecí, na ktoré študenti pri písaní záverečných prác zabúdajú najčastejšie

Napísať záverečnú prácu nie je maličkosť. Aj preto je jej odovzdanie jedným z testov, aby si človek zaslúžil vysokoškolský titul. Väčšina ľudí však píše záverečnú prácu raz, alebo dvakrát v živote. Nenadobudnú v nich rutinu. Môžu sa tak dopustiť chýb, odborných aj z nepozornosti. Viete, ktoré sú najčastejšie?

Relevantné zdroje

Nie je zdroj ako zdroj. Mnoho študentov zabúda pri písaní práce, že nerozhoduje len kvantita zdrojového materiálu, ale aj jeho kvalita. Nie všetky zdroje, ktoré sú uznávané majú rovnakú váhu. Mnohí sa preto čudujú, prečo majú nižšie hodnotenie ako ostatní, hoci mali dostatok zdrojov. No nemuseli byť kvalitné. Omnoho väčšiu váhu má kvalitný vedecký časopis alebo publikácia, ako internetová web stránka. Aj pri internetových zdrojoch je však potrebné rozlišovať prakticky nepoužiteľné zdroje ako Wikipedia, prípadne referáty a kvalitné zdroje svetových univerzít, odborných magazínov a recenzovaných časopisov. Ak nechcete podceniť kvalitný výber zdrojov, spoľahnite sa na niekoho, kto vám s výberom kvalitných podkladov pomôže.

Záverečná kontrola

Záverečná práca si vyžaduje viac, ako len bežné prečítanie na konci. Aj tu platí, že čím viac očí, tým viac chýb viete odhaliť. Ako pravopisných, tak aj gramatických, prípadne chýbajúcu citáciu a podobne. Autor samotnej práce zvykne často trpieť syndrómom, ktorý je nazývaný autorská slepota. Vidí to, čo chcel napísať a nie to, čo je v skutočnosti napísané. Preto je dobré dať prácu prečítať niekomu inému. Prípadne sa spoľahnúť na externého korektora, pomocníka, ktorý vám s editáciou a kontrolou práce pomôže, opraví gramatické chyby aj chyby z nepozornosti.

Neodborné vyjadrovanie

Písať záverečnú prácu si vyžaduje istý stupeň odborného vyjadrovania a správne použitie odborných slov. To by nemalo byť samoúčelné, ale rozhodne sa treba vyhnúť tomu, aby kapitoly záverečnej práce pripomínali blog do lifestylového magazínu. Preto je vhodné si prečítať podobné publikácie a držať zvolený odborný štýl.

Abstrakt a cudzojazyčný abstrakt

Abstrakt je špecifickou súčasťou práce a nie vždy je pochopený. Mal by byť v princípe obsahovo akousi kolážou úvodu so záverom a súčasne by mal podať stručnú a jasnú charakteristiku celej práce. Vymedzuje cieľ práce, jej členenie, prínosy a odporúčania do praxe.  Na to mnoho študentov zabúda a pojme túto časť práce len ako širší úvod. Rovnako je dôležité abstrakt preložiť do cudzieho jazyka, čo sa vyžaduje prakticky pri každej záverečnej práci, ktorá končí titulom. Najčastejším jazykom je angličtina.

Konzultácie

Pri kvalitnej práci je dôležité nezanedbať konzultáciu so školiteľom a staviť na kvalitné zdroje. Mnoho študentov pritom zabúda na konzultáciu s odborníkmi. Napríklad mimo školského prostredia. Ak sa v práci ocitne hlas nezaujatého odborníka, dodá jej to na prestíži.