5 tipov, ako sa pripraviť na obhajobu bakalárskej práce

5 tipov, ako sa pripraviť na obhajobu bakalárskej práce

Prezentácia bakalárskej práce je jeden z dôležitých krokov k získaniu bakalárskeho titulu. Preto ju netreba podceňovať a pripraviť sa na ňu dôsledne a zodpovedne. Najzodpovednejšou cestou je pripraviť sa na obhajobu dopredu.

Trénujte prezentáciu a hovorte pomaly

Pri obhajobe bakalárskej práce dostanete 15 – 20 minút priestoru. Hoci to bude stresujúca chvíľa, snažte sa hovoriť pokojne. Pretože človek v strese má tendenciu zrýchľovať reč. To znamená, že za rovnaký čas budete potrebovať povedať viac, aby ste sa neocitli v trápnom tichu. Preto buďte radšej pokojní.

Pripravte sa na otázky

Obhajoba prebieha obvykle pred trojčlennou skúšobnou komisiou . Tá najčastejšie prihliada na:

  • úroveň spracovania témy,
  • logickosť,
  • presnosť,
  • použité zdroje,
  • odbornosť témy.

Napriek tomu komisia nie je na to, aby si vypočula len váš príbeh. Preto je vhodné sa pripraviť aj na otázky, ktoré z práce môžu vyplynúť. Je nutné si vlastnú prácu preštudovať a predpokladať, aké otázky by mohla k nej komisia položiť. Verte, že v mnohých prípadoch bude mať otázky rovnaké.

Vytvorte si vizuálne zaujímavú prezentáciu

Komisia celý deň počúva prezentácie prác a preto je pre nich príjemným spestrením zaujímavá grafická prezentácia. Určite používajte:

  • grafy,
  • tabuľky,
  • obrázky,
  • štatistiky spracované do vizuálnej podoby.

To všetko komisiu zaujme, vyvedie z letargie a vy môžete každý graf omnoho lepšie prezentovať, ako len bežný text. Preto si pripravte nielen informačne, ale aj vizuálne pestrú prezentáciu k obhajobe a získate body k dobru.

Natrénujte si prezentáciu doma v prezentačnom oblečení

Tento bod mnoho študentov podceňuje. Rozhodne je však dôležitý. Zapnite si stopky, postavte sa doma pred zrkadlo, vyskúšajte si priebeh obhajoby bakalárskej práce. V oblečení, ktoré si chcete vziať na obhajobu. Načo je dobré si spraviť takýto maškarný ples v kuchyni? Pretože nie každé oblečenie, ktoré si šetríte na obhajobu, vám pri nej bude sedieť. Môžete zistiť, že vás niekde pichá, ťahá, tlačí, prípadne už nesedí veľkosťou. Zistíte aj, ako sa vám v oblečení dýcha, otáča, prezentuje. Ako sa cítite. Nie je totiž nič horšie, ako keď vás v deň D omínajú alebo dokonca zradia šaty.

Pripravte sa na obhajobu odborne

Nie ste práve prezentačný typ a neviete, ako začať s prípravou prezentácie? Poradíme vám.  Pripravíme vám podklady k obsahu prezentácie a pribalíme aj zaujímavú multimediálnu prezentáciu. Celú prácu si s vami prejdeme, zoznámime vás výsledkami a pripravíme aj na otázky, ktoré môžete dostať.

Získate istotu aj pútavú multimediálnu prezentáciu, ktorou zaujmete. Vašu bakalársku prácu si tak výborne obhájite.